NabavkeJAVNI POZIV za prisustvo prezentaciji usluga/ponude BH Telecoma, povodom produkcije novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala - TV i radio spotovi

BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja planira produkciju novih video i audio promotivnih komunikacijskih materijala – TV i radio spotova. U skladu s tim, BH Telecom/Izvršna direkcija za razvoj poslovanja poziva sva zainteresovana pravna lica koja su registrovana za poslove produkcije video/audio materijala na prezentaciju usluga/ponude BH Telecoma za koje će se raditi produkcija TV i radio spotova.

 

Prezentacija će se održati u Sarajevu, u ponedjeljak, 03.04.2017. godine, sa početkom u 12 sati, u sali na 1. spratu poslovne zgrade BH Telecoma u ulici Franca Lehara 7.

 

Nakon izvršene prezentacije predstavnicima prisutnih pravnih lica biće uručeni materijali sa zahtjevima za ponudu prijedloga kreativnih ideja/kreativnih rješenja za audio i video komunikaciju (radio i TV spotove) i njihovu produkciju.

 

Po prispjeću kreativnih rješenja agencija, a najkasnije sedam dana od datuma održavanja prezentacije, BH Telecom će razmotriti prispjele kreacije, ideje, rješenja, te u roku od pet dana pismeno obavijestiti pozvane učesnike o izboru najprihvatljivijih rješenja. Sa izabranim agencijama pristupiće se pregovorima i sklopiti komercijalni ugovori.

30.03.2017