NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

 

I

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

 

1.  RASHODOVANA VOZILA

 

LOT - 1   Putničko terensko motorno vozilo LADA NIVA, 1.7 benzin,  God. proiz. 2005

Stanje imovine: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 2   Putničko terensko motorno vozilo LADA NIVA, 1.7 benzin,  God. proiz. 2005

Stanje imovine: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 3   Putničko terensko motorno vozilo LADA NIVA, 1.7 benzin,  God. proiz. 2005

Stanje imovine: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 700,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 4   Putničko terensko motorno vozilo LADA NIVA, 1.7 benzin,  God. proiz. 2000

Stanje imovine: polovno/ havarisano/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 400,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 5   Putničko motorno vozilo VOLKSWAGEN POLO, 1.6 Diesel,  God. proiz. 2011

Stanje imovine: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 5.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 6  Teretno motorno vozilo FIAT DOBLO, 1.3 Diesel, God. proiz. 2006

Stanje imovine: polovno/ havarisano/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 7   Teretno motorno vozilo MERCEDES-BENZ, 308D, 4x4, 2.3 Diesel, God. proiz. 1995

Stanje imovine: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

 

LOT - 8   Teretno motorno vozilo VOLKSWAGEN LT35, 2.5 Diesel, God. proiz. 2003

Stanje imovine: polovno/ havarisano/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje –  Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana;  skladište prodavca

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koje su predmet prodaje zainteresovanikupcimogudobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila kemal.salaka@bhtelecom.ba ili na telefon 062 33 00 66.

 

Svarashodovanasredstvasu uskladištena na slijedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo

 

II

 

Ø  Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije za sve LOT-ove

 

 

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 500,00 KM

 

Za LOT-2 = 500,00 KM

 

Za LOT-3 = 700,00 KM

 

Za LOT-4 = 400,00 KM

 

Za LOT-5 = 5.000,00 KM

 

Za LOT-6 = 500,00 KM

 

Za LOT-7 = 3.000,00 KM

 

Za LOT-8 = 3.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa obavezno naznačenim brojem LOT-a/ova kao i imenom – nazivom ponuđača, predati/dostaviti u zatvorenoj koverti na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, najkasnije do ponedjeljka 22.01.2018 godine do 10.00 sati.

 

Na koverti obavezno napisati: „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-2.4-2036/18   (NE OTVARATI!)“,

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail)

b)    podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština,

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština,

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 5 (pet) dana od prijema predračuna/ potpisa Ugovora – ovjera Opština,

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude – 30 (trideset) dana - ovjera Opština,

h)    dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude / dokaz o uplati depozita/kaucije - (uplatnica).

 

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove 1,2,3,4,5,6,7,8 će se održati u ponedjeljak 22.01.2018. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Pravo prisustvovanja i učestvovanja na javnom nadmetanju imaju samo zakonski ovlašteni predstavnici ponuđača ili njihovi opunomoćenici.

                                                                                 

IV

Termini za pregled vozila su:

 

Svakog utorka i četvrtka od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Skladišta BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecom-a d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem javnog nadmetanja koja je imenovana od strane Izvršnog Direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima  Br. 03-2.3-43801/17 od 07.07.2017 godine!

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

 

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666;

( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

12.01.2018