NabavkeJavni poziv na dostavu STB uređaja radi provjere usaglašenosti sa BH Telecom IPTV i OTT sistemima

BH Telecom vrši kontinuirana testiranja terminalne opreme Set Top Boxova (STB) za usluge mojaTV. Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj STB koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti STB uređaja sa BH Telecom IPTV i OTT sistemima sa izvještajem o testiranju. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tipove terminalne opreme STB-ova navedenih u ovom javnom pozivu.

Potvrde o usaglašenosti STB uređaja sa BH Telecom IPTV i OTT sistemima koristiće se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke STB terminalne opreme i biće obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju STB uređaja koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o usaglašenosti. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 2 godine. Po isteku ovog roka dobavljač je dužan ponovo pokrenuti postupak testiranja.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite terminalne uređaje STB- ove koji odgovaraju traženim karakteristikama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:

BH Telecom d.d.Sarajevo
ID za TIRS
Franca Lehara 7, Sarajevo
sa naznakom: “Terminalna oprema za testiranje – tip STB uređaj“

 

Detalji o tipovima uređaja su dati u nastavku ovog oglasa.

 

STB uređaje, minimalno 3 komada, je potrebno dostaviti u orginalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: 

 
 

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:

 

 


Ukoliko se u procesu provjere usaglašenosti utvrdi da STB uređaj nije kompatibilan sa BH Telecom IPTV i OTT sistemima svi testni primjerci uređaja će biti vraćeni u roku ne kraćem od 30 dana i ne dužem od 60 dana.

U slučaju da se u procesu provjere usaglašenosti utvrdi da STB jeste kompatibilan sa BH Telecom IPTV i OTT sistemima, dva testna primjerka STB uređaja biće zadržani od strane BH Telecoma radi usaglašavanja sa budućim verzijama IPTV i OTT sistemima dok će jedan primjerak STB uređaja biti vraćen u roku ne kraćem od 30 dana i ne dužem od 60 dana. Opremu je moguće preuzeti lično.

STB Terminalna oprema za usluge MojaTV, za koju BH Telecom vrši kontinuirana testiranja, treba da zadovolji sljedeće minimalne karakteristike:

 

 


Kontakt e-mail adresa: multimedija@bhtelecom.ba

27.04.2017