Postpaid

SIM kartica

Sklapanjem ugovora sa BH Telecomom postajete naš pretplatnik i dobijate SIM karticu. SIM kartica je inteligentna kartica sa mikročipom u kojem su pohranjeni podaci vezani uz vaš pretplatnički broj, što znači da pretplatnički broj nije vezan za mobilni aparat nego SIM karticu.

 

Izgubljena ili ukradena SIM kartica

U slučaju gubitka ili krađe SIM kartice BH Telecom će na vaš zahtjev privremeno isključiti vaš broj. Za prijavu gubitka ili krađe SIM kartice pozovite 1444 i saopštite identifikacijske podatke.

 

Promjene podataka

Ukoliko ste pretplatnik usluga mobilne mreže BH Telecoma u mogućnosti ste promijeniti svoj pretplatnički paket, pretplatnički broj, adresu, lične podatke, aktivirati i deaktivirati usluge i slično. Sve promjene možete izvrišiti na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma, a one jednostavnije poput promjene adrese i usluga možete promijeniti i pozivom na pozivni centar BH Telecoma 1444.

 

Prijenos pretplatničkog odnosa

Prijenos pretplatničkog odnosa podrazumijeva promjenu osobe nosioca pretplatničkog statusa. Da bi ste prenijeli pretplatnički status na svom pretplatničkom broju ili brojevima, potrebno je da se uz ovjerenu pismenu izjavu o prijenosu pretplatničkog statusa potpiše i aneks na vaš pretplatnički ugovor. Aneks ugovora potpisuju davaoc i primalac pretplatničkog statusa.

 

Prijenos pretplatničkog statusa se naplaćuje prema važećem Cjenovniku a može se uraditi na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Prelazak prepaid-postpaid i obrnuto

Kao korisnik usluga mobilne mreže BH Telecoma u mogućnosti ste jednom u toku kalendarske godine zahtijevati prijelaz sa pretplatničkog paketa na ULTRA servis i obratno.

 

Zahtjev za dodatne usluge

Pretplatnici usluga mobilne mreže BH Telecoma mogu izabrati jednu ili više dodatnih usluga za koje se uglavnom plaća mjesečni iznos a neke su uključene u pretplatnički paket. Neke od dodatnih usluga su vam na raspolaganju automatski aktiviranjem korisničkog broja kao na primjer prikaz broja pozivaoca, preusmjerenje poziva, zabrana poziva, zadržavanje poziva i mnogi drugi.

 

BH Telecom svojim korisnicima omogućava i mnoge dodatne usluge po prigodnim cijenama.

 

Zakup/iznajmljivanje SIM/aparat

•       Iznajmljivanje SIM kartice i/ili GSM korisničkog uređaja - Izvod iz Općih uvjeta

 

•       Iznajmljivanje SIM kartice i/ili GSM korisničkog uređaja odobrava se samo uz uplatu akontacije u skladu sa Cjenovnikom.

 

•       BH Telecom dodjeljuje korisniku SIM karticu i/ili GSM korisnički uređaj koje je korisnik dužan vratiti u roku od 48 sati od dana isteka roka utvrđenog za iznajmljivanje.

 

•       BH Telecom ne odgovara za štetu nastalu usljed nepravilnog rukovanja, krađe ili gubitka SIM kartice i/ili GSM korisničkog uređaja, odgovara korisnik.

 

•       Nastalu štetu iz prethodnog stava BH Telecom će naplatiti iz iznosa položenog depozita.