Donacije

 

28.12.2016.

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM 
SARAJEVO
SKUPŠTINA DRUŠTVA

                                                                             

Broj: 00.1 - 1.1 - 25749/16-2              
Sarajevo, 19.12.2016. godine

                                                                             

Na osnovu člana 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:13/03) i člana 48. stav (1) tačka g) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-1881/16-9 od 25.02.2016. godine,  a u vezi sa Odlukom o visini ukupnog iznosa donacija pravnim licima za 2015. godinu, broj: 00.1-1.2-12603/16-5 od 06.06.2016. godine i Metodologije za raspodjelu sredstava i vrednovanje kriterija za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.2-25748/16 od 22.11.2016. godine, 46. (vanredna) SkupŠtina Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo dana 19.12.2016. godine,  donosi                                                                

                                                                             

ODLUKU o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2016. godini

 

I

Ovom Odlukom odobravaju se pojedinačne odluke Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo o dodjeli donacija pravnim licima, utvrđene Odlukom Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2016. godini, broj: 00.1 - 1.2 - 25749/16 od 01.12.2016. godine, kako slijedi:

 

Red. br.

NAZIV PRAVNOG LICA

MJESTO

NAZIV PROJEKTA

Odobreni iznos sredstva

1

2

3

4

5

1

JU Opća bolnica „prim.dr. Abdulah Nakaš“

Sarajevo

Sufinansiranje kupovine jednog aparata za anesteziju i reanimaciju i jednog respiratora.

100.000,00 KM

2

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkolozu Travnik

Travnik

Sufinansiranje otvaranja Onkološkog odjela-nabavka opreme.

15.000,00 KM

3

JU Kantonalna bolnica Zenica

Zenica

Sufinansiranje Eksplantaciono-transplantacionog programa.

100.000,00 KM

4

JZU Kantonalna bolnica Goražde

Goražde

Sufinansiranje nabavke medicinske opreme i uređaja za potrebe JZU Kantonalne bolnice Goražde.

40.000,00 KM

5

JZU „Zdravstveni centar Brčko“

Brčko Distrikt

Sufinansiranje nabavke opreme za jedinicu poluintenzivne njege na pedijatriji.

10.000,00 KM

6

ZU Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“

Bihać

Opremanje Službe za transfuziju ZU Kantonalne bolnice Bihać.

80.000,00 KM

7

Kantonalna bolnica „dr. Safet Mujić“

Mostar

Finansiranje nabavke medicinske opreme.

41.000,00 KM

8

JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Sarajevo

Sufinansiranje nabavke medicinskih uređaja

10.000,00 KM

9

JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla

Tuzla

Sufinansiranje nabavke medicinskih uređaja 1) aparat za elektromioneurografiju (EMNG),2) Operacioni sto,3) aparat za endoskopske TUR operacije prostate.

167.500,00 KM

10

JU bolnica Travnik

Travnik

Sufinansiranje nabavke opreme za potrebe centralne sterilizacije

50.000,00 KM

11

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Mostar

Sufinansiranje nabavke tehnološke i medicinske opreme neophodne za funkcionisanje Klinika SKBM.

46.000,00 KM

12

JU Klinički  Centar Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo

Sufinansiranje nabavke medicinskog aparata RTG C-luk za potrebe Klinike za neurohirurgiju.

137.500,00 KM

13

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča

Modriča

Finansiranje nabavka opreme za sterilizaciju.

3.000,00 KM

14

Crveni križ Grada Mostara

Grad Mostar

Sufinansiranje nabavke opreme i namirnica

4.725,00 KM

15

UMDD „Merhamet“

Bihać

Sufinansiranje rada Narodne kuhinja UMDD „Merhamet“ Bihać

3.887,00 KM

16

UMDO Merhamet Kozarska/ Bosanska Dubica

Kozarska/ Bosanska Dubica

Sufinansiranje rada Narodne kuhinje „Život“

1.000,00 KM

17

Udruženje Narodna kuhinja "Stari Grad" Sarajevo

Sarajevo-Stari Grad

Sufinansiranje aktivnosti vezanih za poboljšanje kvaliteta toplih i suhih obroka koji se pripremaju i distribuiraju  na dnevnoj osnovi

12.787,00 KM

18

Udruženje DIRHEM Sanski Most


Sanski Most

Sufinansiranje projekta "Narodna kuhinja" u Turbetu

1.000,00 KM

19

HO "Merhamet" MDD Sarajevo

Sarajevo

Sufinansiranje projekta javnih kuhinja HO "Merhamet" MDD (osam javnih kuhinja)

60.575,00 KM

20

JU Centar za socijalni rad „Javna kuhinja Bugojno

Bugojno

Sufinansiranje nabavke minusne komore za čuvanje namirnica

1.412,00 KM

21

UG „POMOZI“ Sarajevo

Sarajevo

Sufinansiranje projekta “Obrok za sve“

1.937,00 KM

22

Udruženje "Mladi volonteri" Visoko

Visoko

Sufinansiranje projekta "Samo ono što daš, tvoje je"

1.500,00 KM

23

Humanitarna pastoralna organizacija "Caritas" Vrhbosanske nadbiskupije


Sarajevo - Ilidža

Sufinansiranje projekta "Jelo na kotačima Sarajevo i Zenica"

4.875,00 KM

24

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Podrška radu kuhinja Crvenog križa

8.000,00 KM

25

Humanitarna organizacija Međunarodni Forum solidarnosti- EMMAUS

Doboj Istok-Klokotnica

Sufinansiranje rada Narodne kuhinje Doboj

3.750,00 KM

26

Crveni križ Kantona Sarajevo

Sarajevo

Projekat "Pojačana ishrana za djecu korisnike kuhinje"

20.125,00 KM

27

Udruženje "HASENE" Sarajevo

Sarajevo

Sufinansiranje kupovine inventara

1.875,00 KM

28

Humanitarno-karitativna organizacija "Kruh Svetog Ante" Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Sarajevo

Sufinansiranje rada tri pučke kuhinje (Sarajevo - Dobrinja i Grbavica i Vareš)

13.750,00 KM

29

SHU "Dobrotvor" Sarajevo


Sarajevo

Sufinansiranje nabavke hrane, namirnica i opreme

1.437,00 KM

30

MDD " Merhamet"  Novi Grad


Bosanski novi/Novi Grad

Pomoć starim i iznemoglim i soc. ugroženim korisnicima.

1.115,00 KM

31

Udruženje Zeleni polumjesec ZE-DO Kantona

Zenica

Sufinansiranje rada Gradske narodne kuhinje (Zenica,Kakanj,Breza)

6.250,00

32

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Sarajevo

Sufinansiranje rada Zemaljskog muzeja

50.000,00 KM

Sveukupno

1.000.000,00 KM

 

 

II

Stavke iz tabele iz prethodne tačke Odluke smatraju se pojedinačnim odlukama o dodjeli donacija, koje je kao takve Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio. Stavke od broja 1. do 31. su donijete na osnovu Javnog oglasa/natječaja za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2016. godini, broj: 00.1-1.2-21545/16-1 od 06.10.2016. godine,  a stavka 32. na osnovu prijedloga Federalnog ministarstva prometa i komunikacija broj:07-14-1552-1/16 od 18.07.2016. godine.

 

III

Društvo će zaključiti pojedinačne ugovore s korisnicima donacije. Transfer doniranih novčanih sredstava vršit će se nakon što ova odluka postane izvršna.

Ova Odluka postaje izvršna nakon što na istu svoju saglasnost da Skupština Društva i istekom roka od 30 dana od dana objavljivanja ove Odluke o dodjeli donacija pravnim licima u 2016. godini u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Izvršna direkcija za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

 

V

Sastavni dio ove odluke je Obrazloženje, broj 00.1-1.2-25749/16 -1 od 01.12.2016. godine.

                                                              

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.                                                                               

 

PREDSJEDAVAJUĆA  SKUPŠTINE DRUŠTVA

Irma Memić, dipl.iur. 

 

Predmetna Odluka je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH, br. 102/16.

 

 

Izvještaj o utrošku doniranih sredstava - obrazac (.docx)