Zaposlite se u BH Telecomu

Aplikaciju popuniti jasno i u potpunosti te poslati mailom ili poštom na adresu:

BH Telecom d.d Sarajevo,

Izvršna direkcija za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima,

Franca Lehara broj 7, Sarajevo.

Prijava za zaposlenje u BH TelecomuNapomena: Formu nije moguće popuniti u Internet Exploreru, potrebno je koristiti drugi browser poput Mozilla Firefox, Opere, ili drugiDatum prijave:
Mjesto rada: Odaberite jednu od ponudenih organizacionih jedinica
Organizaciona jedinica:
-------------------------------- --------------------------------
Opći podaci:
Raspon kandidata:
Prezime:
Ime:
Spol:
Datum rođenja:
Adresa stanovanja:
Općina:
Poštanski broj:
Grad stanovanja:
Državljanstvo:
Država stanovanja:
Mobitel: /
Telefon: /
E-mail:
Škola:
Naziv institucije:
Specijalizacija iz podrucja:
Stepen stručne spreme:
Zvanje:
Država obrazovanja:
Grad obrazovanja:
Datum završetka škole:
Broj godina u strucnoj spremi:
Strani jezik 1:
Strani jezik 2:
Strani jezik 3:
Stručnost:
Stručnost:
Stručnost:
Rad na računaru:

 

Napomena:

Prijem novih zaposlenika i pripravnika vrši se javnim oglašavanjem, izborom iz baze zaprimljenih aplikacija ili preko službe za zapošljavanje u skladu sa realnim potrebama procesa rada na temelju Plana poslovanja  BH Telecom d.d. Sarajevo.

Prilikom zapošljavanja vodimo se odredbama Zakona o radu, Zakona o privrednim društvima te internim aktima Društva, Pravilnikom o radu, Uputstvom o postupku zasnivanja radnog odnosa, Uputstvom o vršenju probnog rada i Uputstvom o stipendiranju studenata i organizovanju praktičnog rada studenata i učenika.