Obavijest za učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije o prolongiranju roka za evaluaciju pristiglih prijava

Obzirom na odluku nadležnih organa i institucija kojom je bilo proglašeno stanje nesreće u Federaciji BiH zbog pojave pandemije Covid-19, a kojom su uvedene posebne mjere i zabrane, informišemo sve učesnike da se evaluacija pristiglih prijava prolongira do 14. 08. 2020.g.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo sa sjedištem na adresi ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, obavještava učesnike Javnog poziva za prijavu scenarija igrane serije objavljenog na stranici www.bhtelecom.ba dana 14.02.2020. godine i u sredstvima javnog informisanja, o sljedećem: 

Rok definisan članom 5. stavom 3. iz Pravila Javnog poziva: ''Društvo odluku o izboru ponuđača donosi po svojoj diskreciji i o njoj obavještava izabranog ponuđača najkasnije 80 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.'' mijenja se i sad glasi: ''Društvo odluku o izboru ponuđača donosi po svojoj diskreciji i o njoj obavještava izabranog ponuđača najkasnije 120 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.''

 

 

Svi učesnici koji su blagovremeno predali svoje prijave bit će pojedinačno obavješteni, te upoznati sa tim da će se njihove prijave analizirati u skladu sa izmijenjenim Pravilima Javnog poziva u propisanim rokovima.

 

 

Navedene izmjene u vezi sa rokovima evaluacije pristiglih prijava na Javni poziv za prijavu scenarija igrane serije bit će objavljenje u sredstvima javnog informisanja i postavljene na web stranici www.bhtelecom.ba.

 

Eventualni upiti u vezi sa objavljenim izmijenjenim Javnim pozivom i Pravilima Javnog poziva mogu se poslati na e-mail adresu: bhcontentlab@bhtelecom.ba

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Moja priča. BH Telecom

17.06.2020