BH Telecom i ove godine donirao milion KM

Donirana sredstva od 1 milion KM raspodjeljena su na 313 pravnih subjekata od čega su: 161 osnovne i srednje škole,88 amaterska sportska udruženja, 21 javna kuhinja i 43 udruženja koja se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i djeci sa poremećajem u razvoju

Kompanija BH Telecom je danas održala pres-konferenciju pod nazivom „Milion razloga za...“ povodom dodjele donacija za 2018. godinu. Kao i prethodnih godina, BH Telecom će i ove godine donirati milion KM pravnim licima koja su učestvovala na javnom konkursu objavljenom u oktobru prošle godine.

U skladu sa uslovima konkursa, ovogodišnje donacije su usmjerene za finansiranje programa, projekata i aktivnosti, osnovnih i srednjih škola, javnih kuhinja, amaterskih sportskih klubova koji uključuju i amaterske sportske klubove lica sa invaliditetom te udruženja koja se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i djeci sa poremećajima u razvoju. 

Pravo učešća na konkursu imala su pravna lica koja su registrovana za obavljanje navedenih djelatnosti na području Bosne i Hercegovine. Ukupno je zaprimljeno 581. prijava od čega je, nakon kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava, odabrano ukupno 313 dobitnika donacije.

"Najveći broj dobitnika, ukupno 161, su osnovne i srednje škole kojima je donirano 594.286 KM za nabavku IT opreme neophodne za opremanje informatičkih kabineta. Novčana sredstva u iznosu od 178.000 KM su donirana kako bi se poboljšale aktivnosti amaterskih sportskih klubova, dok je za 21 javnu kuhinju donirano 115.500 KM. Za 43 udruženja obezbijeđeno je 112.214 KM", izjavio je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora BH Telecoma Mugdim Mandžuka. 

Sedin Kahriman v. d. generalnog direktora BH Telecoma istakao je ovom prilikom kako je BH Telecom dosada u skladu sa mogućnostima pružao pomoć  različitim organizacijama, a u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti zdravstva, kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti.

Također je istakao da BH Telecom za ovu i naredne godine ima brojne i ambiciozne poslovne planove, te da će nastaviti sa razvojem kompanije i unapređenjima iskustava korisnika. Tome u prilog  i podatak da će BH Telecomu u ponedjeljak, 8. aprila  biti uručena dozvola za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje elektronskih komunikacijskih usluga putem mobilnih pristupnih sistema, odnosno 4G mrežu. , Gospodin Sedin Kahriman je istakao da Telecom želi biti predvodnik digitalnih transformacija.

BH Telecom je u posljednjih trinaest godina donirao ukupan iznos od 17,5 miliona KM različitim neprofitnim organizacijama, a u svrhu realizacije brojnih projekata iz oblasti zdravstva, kulture, sporta, socijalne pomoći i humanitarnih aktivnosti,  a što ga čini najvećim pojedinačnim donatorom u BiH.

 

 

04.04.2019