Obavijest o izmjenama Cjenovnika BH Telecoma

Rebalans cijena fiksne telefonske usluge – primjena od 1. januara 2019. godine

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1. januara 2019. godine primjenjivati sljedeće izmjene Cjenovnika:

 

  • sniženje cijene poziva sa fiksne telefonske usluge prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH 
  • ukidanje popusta na cijenu poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatora u BiH za pakete Biz Phone 50,  ISDN BRA Phone 23 i ISDN BRA BizPhone 50, odnosno  povećanje cijene za ovaj vid poziva
  • povećanje cijene poziva prema mobilnoj mreži BH Telecoma za korisnike IP Centrex usluge.

 

    Tabelarni prikaz paketa usluga i cijena koje će se primjenjivati od  1.januara 2019. godine

Naziv usluge/paketa

Cijene

Pozivi/razgovori prema mobilnim mrežama drugih operatora u BiH

Cijena poziva/razgovora po minuti sa uračunatim PDV-om

Osnovni paket (fizička i pravna lica); Socijalni paket; Posebni paket; Flat BH Telecom;  Flat fiksne BiH;  Senior PLUS paket;  ISDN BA (za fizička i za pravna lica); ISDN PRA, Business Trunking; L.net Plus paketi, Fiksni telefonski priključak u okviru usluge Moja porodica (istekla ponuda), Osnovni paket Biz Phone 30 i dodatni tarifni paketi ISDN BRA Phone 8  i ISDN BRA BizPhone 20, Moja TV paketi (redovna i istekla ponuda) i Toptim /Tim paketi/

0,268 KM

Osnovni paket Biz Phone 50 i dodatni tarifni paketi ISDN BRA Phone 23 i ISDN BRA BizPhone 50

0,268 KM

Pozivi prema mobilnoj mreži BH Telecoma

Cijena poziva/razgovora po minuti sa uračunatim PDV-om

IP Centrex

 

0,19 KM

 

*Usvojene izmjene cijena usklađene su s Pravilom Regulatorne agencije za komunikacije BiH (RAK) 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH, odnosno s Pravilom o izmjeni Pravila 67/2012 broj: 02-02-2-1966-1/16 od 15. jula 2016. godine.

 

Od 1.1.2019. godine se u dijelu Cjenovnika sa naslovom Specifični uslovi o pružanju usluge Grupna potrošnja za kupovinu terminalne opreme mijenja tačka (3). u  članu 1 i glasi: 3) Toptim Comfort Group paketi su paketi u okviru Toptim ponude, zasnovani na principu grupne potrošnje saobraćaja postpaid mobilnih priključaka. Toptim Comfort Group je koncipirana kao ponuda namijenjena malim/srednjim poslovnim korisnicima i omogućava uvezivanje postpaid mobilnih članova u privatnu poslovnu grupu sa besplatnom komunikacijom unutar grupe, uz mogućnost pridruživanja određenog broja dodatnih prepaid članova i neograničenog broja fiksnih priključaka.

Također, u dijelu Cjenovnika za Toptim uslugu su izmijenjene tačke Napomena Cjenovnika, na sljedeći način:

 

  • tačka b) Napomene -  Aktivacija Toptim usluge i glasi: b) Uslov za aktivaciju Toptim usluge i korištenje Comfort Group paketa je da pretplatnik ima najmanje 3, a najviše 120 postpaid mobilnih priključaka BH Telecoma.
  • tačka a) Napomene – Toptim Comfort Group i glasi: a) Usluga Comfort Group omogućava uvezivanje do 120 postpaid mobilnih članova u Toptim grupu, uz mogućnost pridruživanja do 20 dodatnih prepaid članova i neograničenog broja fiksnih priključaka. Za fiksne priključke koji se uključuju u Comfort Group primjenjuju se iste cijene pristupa, pretplate i saobraćaja kao za Comfort Single paket.

 

 

30.11.2018