Nagrađeni jubilarni korisnici u Direkciji Tuzla

U prostorijama Direkcije Tuzla svečano su uručene nagrade za tri korisnika sa područja Tuzlanskog kantona.

Nagrađeni su:

- 50.000 - ti korisnik Moja TV usluge - Enver Hasić

- 59.000 - ta korisnica xDSL usluge - Admira Uzunić

- 73.000 - ti korisnik fiksne telefonije - Nermin Džinić

Direktor direkcije Tuzla Sadik Džidić obratio se prisutnim novinarima i zvanicama:

 

„ Zahvaljujem se Upravi Društva koja je donijela odluku da investira na području Direkcije Tuzla u zadnjih deset godina oko 55 miliona KM. Nikako ne možemo zaboraviti ni radnike Direkcije Tuzla koji su svojim znanjem, zalaganjem i vještinama ostvarili taj rezultat. Moram se pohvaliti da smo prvi od svih regionalnih direkcija koji smo ostvarili ovaj fantastični rezultat i dobili 50.000 -tog korisnika Moja TV. Imamo zadovoljne korisnike i težit ćemo tome da zadovoljstvo tih korisnika bude na takvom nivou da postanu promotori naših usluga“.

Podsjećamo da BH Telecom tradicionalno nagrađuje lojalnost svojih korisnika, što će svakako nastaviti raditi i u budućnosti.

 

 

---

13.12.2018