Obavijest korisnicima - izmjena cijena roaming saobraćaja u Zoni 1

Obavještavamo korisnike da će BH Telecom od 1.jula ove godine primjenjivati nove, niže cijene roaming usluga u Albaniji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Cijene roaming saobraćaja u Zoni 1 od 1.7.2020. godine

Naziv usluge

Jedinica mjere

Cijena sa PDV-om u KM

Zona 1

 

 

Pozivi prema BiH

minut

0,32

Pozivi unutar zemlje u kojoj se pretplatnik nalazi

minut

0,32

Pozivi prema ostalim zemljama iz Zone 1

minut

0,32

Pozivi prema ostalim zemljama u svijetu

minut

2,9

Slanje SMS poruke

po poruci

0,12

Mobilni internet

Prijem dolaznih poziva

1 MB

minut

0,13

0,06

 

Travel Balkan NET paketi

Za korištenje mobilnog interneta u Zoni 1 u ponudi su dva Travel Balkan NET paketa BH Telecoma, „Travel Balkan NET 5 dana“ i „Travel Balkan NET 10 dana“ .

Ovi paketi su namijenjeni svim postpaid i prepaid korisnicima mobilnih usluga BH Telecoma, uključujući i korisnike usluga sa kombinovanim načinom plaćanja.

Travel Balkan NET 5 dana po cijeni od 5 KM

Uključena količina saobraćaja: 300 MB

Rok važenja paketa: 5 dana

Cijena saobraćaja nakon iskorištenja uključene količine, do isteka roka važenja paketa 0,01667 KM/MB (sa PDV-om).

 

Travel Balkan NET 10 dana cijena 15 KM

Uključena količina saobraćaja: 1 GB

Rok važenja paketa: 10 dana

Cijena saobraćaja nakon iskorištenja uključene količine, do isteka roka važenja paketa 0,01465 KM/MB (sa PDV-om)

 

Postpaid i prepaid korisnicima je omogućena aktivacija Travel Balkan NET paketa putem SMS-a, USSD menija, kao i putem aplikacije Moj BH Telecom.  Aktivaciju paketa korisnici mogu izvršiti iz BH Mobile mreže i u roamingu. U slučaju aktivacije paketa putem SMS-a iz roaminga korisniku će  biti naplaćeno slanje SMS-a prema redovnom cjenovniku za roaming saobraćaj.

 

Korisnici Toptim usluge mogu aktivirati Travel Balkan NET pakete isključivo putem nadležnih menadžera velikih korisnika BH Telecoma. 

30.06.2020