Obavještenje o dopunama uslova korištenja Cloud usluga

Obavještavamo vas da će se od 22. novembra 2019. godine primjenjivati uslovi korištenja Cloud usluga BH Telecoma sa sljedećim dopunama:

  • Dopuna uslova korištenja testnog perioda za Cloud usluge iz Kataloga,
  • Dopuna uslova korištenja Cloud usluga iz Kataloga SLA elementima koji se odnose na garantovanu raspoloživost Cloud computing usluga i servisa.

Testni period 

BH Telecom potencijalnim korisnicima omogućava testiranje Cloud usluga u periodu od 30 dana, uz mogućnost produženja testnog perioda do 60 dana u slučaju složenijih rješenja koja je potrebno implementirati po zahtjevima korisnika. U testnom periodu mogu se koristiti sljedeće usluge iz Kataloga Cloud usluga:

  • Cloud Computing (virtuelne mašine sa RAM; HDD, VCPU resursima i odgovarajućim OS image-ima),
  • Cloud Networking usluge: Cloud Access Public Connect, Secure Internet Gateway i javna statička IP adresa.

Korisnik je oslobođen plaćanja naknada za korištenje Cloud usluga za vrijeme trajanja testnog perioda. 

Garantovana raspoloživost Cloud Computing servisa (SLA elementi)

BH Telecom svojim korisnicima garantuje raspoloživost Cloud Computing servisa od 99,9% na mjesečnom nivou. Korisnik ostvaruje pravo na novčanu kompenzaciju kroz umanjenje mjesečne naknade za korištene computing resurse,  u slučaju da BH Telecom ne ispuni garancije za raspoloživost servisa, za vrijeme u kom servis nije bio dostupan. 

Navedene dopune uslova korištenja Cloud usluga definisane su u verziji 2.0 Kataloga Cloud usluga BH Telecoma (Katalog)

15.11.2019