Još kvalitetnija Cloud Hosting ponuda BH Telecoma

BH Telecom od 01.03.2020. godine uvodi tri nova paketa Web Hosting usluge, i to: Basic (3,51 KM), Plus (5,85 KM) i Premium (11,70 KM).

Web hosting usluga BH Telecoma omogućava pohranu web stranica/aplikacija na web servere u Data Centrima BH Telecoma, smještenim u BiH. Usluga je shared hosting bazirana. Svaki korisnik ima svoj dodijeljeni udio određenih servisa, kao što su diskovni prostor, broj e-mail računa, FTP računa, baza podataka i slično. Međutim, korisnici sve resurse u vezi rada servera, kao što su RAM i CPU, Apache server, MySQL server i mail server, međusobno dijele.

 

Web Hosting Plan

Basic

Plus

Premium

Maksimalan broj web siteova koji se mogu kreirati u okviru paketa

1

10

Neograničeno

Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketa

Neograničeno

Neograničeno

Neograničeno

Maksimalan broj domena uključenih u naknadu:

1

5

10

      a) com.ba domena

do 1

do 5

do 10

b) Eksterna domena

do 1

do 5

do 10

Poddomena uključena u naknadu

X

neograničeno

neograničeno

Besplatan Let's Encrypt SSL certifikat

Disk prostor (SSD)

2 GB

4GB

10GB

Mjesečni promet (HTTP+FTP+MAIL)

Neograničen

Neograničen

Neograničen

Dnevni backup

Upravljanje DNS zapisima

Transfer domena

Baze podataka 

My SQL

1

Neograničeno

Neograničeno

PostgreSQL

X

Skriptni jezici 

PHP

PHP Memory Limit

256MB

256MB

512MB

Email karakteristike

Email disk prostor

2GB

5GB

10GB

Email sistem

Zimbra

Zimbra

Zimbra

E-mail account-a

Neograničeno

Neograničeno

Neograničeno

Email forwards-a

Neograničeno

Neograničeno

Neograničeno

Autoresponders

Neograničeno

Neograničeno

Neograničeno

POP3/IMAP/SMTP

Webmail

Calendar

Tasks

Adress Book

Antispam

[CISCO Iron Port]

Antivirus

[CISCO Iron port]

Ostale karakteristike/funkcionalnosti

Free migration assistance

 

Uz to, korisnicima će biti na raspolaganju i samostalna E-mail Hosting usluga (5,85 KM), kao i nova, besplatna Domain Hosting usluga, koja omogućava i registraciju internacionalnih Internet domena kod BH Telecoma kao registratora domene.

 

Email hosting usluga omogućava kreiranje neograničenog broja mail adresa i domena za e-mail hosting, korištenje e-mail servisa.

 

Email hosting

Disk prostor

10GB

E-mail account-a

neograničeno

Email alias-a

neograničeno

Email forwards-a

neograničeno

Autoresponders

neograničeno

POP3/IMAP/SMTP

Webmail

Calendar

Tasks

Adress Book

Antispam [CISCO Iron Port]

Antivirus [CISCO Iron Port]

Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketa

Neograničeno

Maksimalan broj domena uključenih u naknadu:

5

    a)  com.ba

 do 5

b)  internacionalna domena registrovana kod BH Telecoma

X

c)  eksterna domena

do 5

Poddomena uključena u naknadu

Neograničeno

Control panel

Upravljanje DNS zapisima

Transfer domena

Dnevni backup

 

Domain hosting usluga omogućava registraciju domenskih imena, upravljanje DNS zapisima, transfer domena, parkiranje domena.

 

Domain hosting

Maksimalan broj domena koje se mogu zakupiti u okviru paketa

neograničeno

Maksimalan broj domena uključenih u naknadu

X

Control panel

Upravljanje DNS zapisima

Transfer domena

Dnevni backup

 

BH Telecom od 01.03.2020. godine iz ponude povlači uslugu Dedicated server, pakete usluge Web Hosting LinOS i WinOS, te pakete G i Biz hosting, koje su, dodatno na zahtjev, mogli koristiti korisnici usluga pristupa internetu putem fiksne mreže, multimedijalnih paketa, WLAN Host usluge.

 

Korisnicima koji su do 29. 02.2020. godine zaključili ugovor za usluge koje zadrže G hosting i/ili Biz hosting funkcionalnosti i ugovor za Web Hosting i/ili Dedicated Server usluge, omogućeno je i dalje korištenje istih do isteka rokova koji su navedeni u nastavku:

-          Za Web Hosting - do 6 mjeseci od 01. 03. 2020. godine. Nakon isteka navedenog roka, ukoliko pretplatnik nije zaključio ugovor u skladu sa Katalogom Cloud usluga BH Telecoma, usluga se prestaje pružati pretplatniku.

-          Za Dedicated Server - nema roka.

-          Za G hosting - do 6 mjeseci od 01. 03. 2020. godine. Nakon isteka navedenog roka, ukoliko pretplatnik nije zaključio ugovor u skladu sa Katalogom Cloud usluga BH Telecoma, usluga se prestaje pružati pretplatniku.

-          Za Biz hosting - do 9 mjeseci od 01. 03. 2020. godine. Nakon isteka navedenog roka, ukoliko pretplatnik nije zaključio ugovor u skladu sa Katalogom Cloud usluga BH Telecoma, usluga se prestaje pružati pretplatniku.

 

Napomena:

- Sve mjesečne cijene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

 

 

31.01.2020