Unapređenje ponude - nove mogućnosti za korisnike Biz izbora i Toptim Comfort group paketa

Obavještavamo korisnike da će od 1. oktobra 2020. godine doći do izmjena/dopuna u ponudi usluga Biz izbor i Toptim, koje podrazumijevaju:

·         Biz izbor:

- mogućnost uključenja usluga iz Kataloga Cloud usluga u Biz izbor (Computing, Networking, Kolokacija u Data centru BH Telecoma, Hosting i Storage), po osnovu čega korisnici ovih usluga mogu ostvariti dodatne popuste na iznos mjesečne fakture;

- mogućnost aktivacije dodatnih Toptim usluga na fiksnim i mobilnim telefonskim priključcima uključenim u Biz izbor, po istim uslovima i cijenama koji važe u slučaju kada se dodatne usluge koriste u okviru Toptima:

o   dodatni paket za međunarodni sobraćaj „Toptim Line Super“ - za fiksne telefonske priključke;

o   dodatni paket za međunarodni sobraćaj „Toptim Mobile Super“ - za mobilne telefonske priključke, i

o   dodatni SMS paketi - za mobilne telefonske priključke.

 

·         Toptim - mogućnost aktivacije/korištenja dodatne usluge „Tarifni dodatak - pozivi u BiH“ za mobilne postpaid članove/brojeve Toptim paketa Comfort Group, koji osigurava povoljnije cijene za pozive u fiksne i mobilne mreže u BiH.

 

„Tarifni dodatak – pozivi u BiH“:

 

- mjesečna naknada – 9,36 KM sa PDV po pojedinačnom broju/priključku;

- cijena poziva prema brojevima fiksnih i mobilnih mreža u BiH  – 0,117 KM/po minuti sa  PDV;

- obračunska jedinica za pozive – 10 sekundi.

- u slučaju da korisnik Toptim paketa Comfort Group ima zaključen ugovor sa obaveznim trajanjem, primjenjuje se popust na iznos mjesečne naknade Tarifnog dodatka od:

o   25% za slučaj ugovora sa obaveznim trajanjem od 12 mjeseci, odnosno

o   50% za slučaj ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca.

 

 

Dodatne informacije kao poslovni korisnici možete dobiti putem besplatnog info telefona 1322 ili kontaktiranjem svog menadžera za velike korisnike u nadležnoj regionalnoj direkciji BH Telecoma.

01.09.2020