Obavijest o dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Obavještavamo korisnike da od 30.10.2017. godine u ponudu BH Telecom uvodi novu, dodatnu uslugu u okviru Enterprise Cloud usluge - „Opcija prenosa podataka putem mobilne mreže“.

Opcija prenosa podataka putem mobilne mreže u okviru Enterprise Cloud usluge omogućava:

-  korištenje resursa mobilne mreže BH Telecoma, sa posebnim APNom, za međusobnu komunikaciju i mrežno povezivanje uređaja/SIM kartica,

-  korištenje interfacea (API - Application programming interface) za udaljeno upravljanje SIM karticama, odnosno manipulisanje stanjem SIM kartica (aktivna, deaktivirana, suspendovana).

 

Cijena usluge iznosi 4,50 KM mjesečno (sa PDV-om) po SIM kartici.

 

Uslovi korištenja:

- Opcija je namijenjena isključivo za međusobnu komunikaciju uređaja/aplikacija.

- Uslov za korištenje opcije je ugovoreno korištenje usluge Enterprise Cloud IaaS.

- Uslov za korištenje opcije je minimalno 1.000 isporučenih SIM kartica BH Telecoma koje će se koristiti u ovu svrhu.

 

Po aktivnoj SIM kartici isporučuje se 50 MB saobraćaja za prenos podataka. Po potrošnji količine od 50 MB saobraćaja usluga prenosa podataka se može koristiti po sniženoj brzini (32 kbps) bez dodatne naplate generisanog saobraćaja. Jedinica mjere iskorištenog saobraćaja za prenos podataka je 1KB. Uključena količina saobraćaja za prenos podataka može se iskoristiti isključivo u mobilnoj mreži BH Telecoma.

 

BH Telecom

30.10.2017