Veleprodaja

Ukoliko ste licencirani operator ili pružalac usluga u BiH ili inostranstvu i želite postići kvalitetno i uspješno obavljanje vlastite poslovne aktivnosti, BH Telecom Vam nudi širok spektar usluga veleprodaje, prilagođenih specifičnim potrebama Vašeg poslovnog djelovanja.

 

Uz višegodišnje iskustvo u partnerskim odnosima sa operatorima iz zemlje i inostranstva, tim kvalificiranih zaposlenika Sektora za odnose sa operatorima BH Telecoma, redovno radi na unapređenju veleprodajnih usluga i uz inovativan pristup, vrši njihov konstantan razvoj u skladu sa regulatornim i tržišnim kretanjima na vrlo dinamičnom liberaliziranom telekomunikacijskom tržištu u BiH i svijetu. Oni su tu da Vam pomognu da za sebe odaberete pouzdan i kvalitetan proizvod i da kreirate rješenje koje zadovoljava Vaše potrebe.

 

Širok spektar veleprodajnih usluga pokriva sve zahtjeve naših klijenata. Veleprodajne usluge koje nudi BH Telecom se kreću od govorne usluge, usluge pristupa globalnom Internetu za Internet Service Provider-e (ISP) do iznajmljivanja prenosnih kapaciteta. Za navedene usluge garantujemo kvalitet, pouzdanost, skalabilnost, pod konkurentnim uslovima. 

 

BH Telecom je, u skladu sa zakonskom regulativom, kreirao i posebne veleprodajne ponude, koje sadrže tehničke, ekonomske i pravne uslove ugovaranja veleprodajnih usluga, čiji tekst Vam je u PDF formatu dostupan putem linka Regulativa.