Korisnici i distributeri

Korisnici


Prodaja usluge krajnjem korisniku se realizuje preko distributera na bazi prepaida tj. prodaji vaučera-prepaid kartice sa zakupljenim vremenom trajanja Internet konekcije.

 

Distributeri


Prodaja i naplata usluge od distributera

 

Distributeri (reseller-i, preprodavači) mogu kupiti prepaid kartice u određenim serijama a kupovina serija je moguća putem Centra za marketing (tel. 215-156).


Nakon uplate po određenom ugovoru/zahtjevu predmetna serija kartica se alocira na ime distributera pri čemu distributer dobija:
1.Kolekciju specijalno štampanih prepaid kartica
(Ditributeru je omogućena dalja prodaja pojedinačnih aktiviranih kartica na vlastitom prodajnom mjestu);
2.Pristupne podatke za web bazirano generisanje kartica
(Za distributere je obezbijeđena web aplikacija putem koje je moguće štampati web report kartice krajnjim korisnicima).


Prva faza prodaje se realizira putem web baziranih generisanih kartica, tj. kao web report prepaid kuponi putem web aplikacije. Distributer putem Interneta pristupa sigurnoj web stranici BH Telecoma posebno kreiranoj za generisanje, prikaz i štampanje vaučera-prepaid kartica. Autorizacija radnika se vrši putem korisničkog imena i šifre. Na stranici će se nalaziti izbornik sa vremenom trajanja konekcije, broju potrebnih kartica i ostalim potrebnim podacima.
Po odabiru i potvrdi željene opcijeg generiše se korisničko ime i šifra za krajnjeg korisnika i omogućava se prikaz istog za štampu. Potvrdom izabrane opcije smatra se da je kartica prodata. Korisniku se sa tom karticom omogućava bilo bežični ili fiksni širokopojasni pristup Internetu u vremenu navedenom na kartici. U svakom trenutku korisnik tokom korištenja Interneta, putem posebne web stranice ima pregled svojih konekcija sa vremenom trajanja i preostalim korištenjem. Nakon isteka iskorištenja uplaćenog vremena korisnik više nema mogućnost pristupa Internetu kao ni u slučaju isteka roka za iskorištenje zakupljenog broja sati.


Obaveze vlasnika objekta / distributera


Za potrebe priključenja bežičnih stanica i xDSL CPE uređaja u Objektima potrebno je da vlasnik Objekta obezbijedi lokaciju za smještaj uređaja, kućnu instalaciju od razdeljnika Objekta do navedenih uređaja u vidu jedne ili dvije telefonske parice i priključaka za napajanje.
Zavisno od načina prodaje prepaid kartica, potrebno je da vlasnik Objekta obezbijedi prodajno mjesto (kiosk, recepcija hotela ili sl.) sa računarom sa web pretraživačem, pristupom Internetu i štampačem koji bi se koristio za štampanje vaučera – prepaid kartica.