netFlat Biz

Paket netFlat Biz je namijenjen poslovnim korisnicima i mogu ga aktivirati pretplatnici koji na istoj lokaciji koriste jednu od sljedećih kombinacija usluga:

 

 • minimalno dva  priključka fiksne telefonske usluge (telefonski i/ili ISDN BRA priključak), i to u osnovne tarifne pakete BizPhone za telefonski priključak i7ili ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA BizPhone ili ISDN PRA priključak ili
 • priključak za uslugu pristupa fiksnoj mreži za prenos podataka (Protokoli x.25, x.28, xDSL VPN, Frame Relay i MPLS VPN i jedan  priključak  fiksne telefonske usluge, (telefonski i/ili ISDN BRA priključak - osnovni tarifni paket BizPhone za telefonski priključak i/ili ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA BizPhone, ili
 • priključak za uslugu Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom i jedan priključak fiksne telefonske usluge (Telefonski i/ili ISDN BRA priključak-osnovni tarifni paket BizPhone za telefonski priključak i/ili ISDN BRA priključak sa aktiviranim dodatnim tarifnim paketima ISDN BRA BizPhone.

 

Paket je dostupan po mjesečnoj cijeni od 52,65 KM.

 

netFlat Biz paket uključuje:

 

 •        pristupna brzina do 4/1 Mbps
 •        2 e - mail adrese kapaciteta 200 MB na bih.net.ba domeni
 •        neograničeno korištenje na fer osnovi
 •        1 stalna javna IP adresa
 •        BIZ hosting
 •       WiFi modem (4-Port Ethernet modem konfigurisan u router mode-u).

 

* Neograničeno korištenje na fer osnovi - korištenje Interneta bez ograničenja, ali na fer use principu, po kojem je korisniku, u toku obračunskog perioda, dodijeljen ukupni limit saobraćaja od 50% teoretski mogućeg. Prema novoj netFlat ponudi, promjena netFlat  paketa će, kao i do sada biti besplatna u slučaju da pretplatnik prelazi sa netFlat paketa manje cjenovne vrijednosti na netFlat paket veće cjenovne vrijednosti; promjene sa većeg na manji netFlat paket  će se naplaćivati po cijeni od 5 KM.

 

 

 BIZ hosting  (baziran na LinOS platformi) sadrži:

 

 • 1 GB disk prostora (sumarni disk limit)
 • 20 GB saobraćaja (HTTP + FTP)
 • do 5 hostanih domena (npr. www.domena.com)
 • do 10 poddomena (npr. www.sub.domena.com)
 • do 5 com.ba poddomena (npr.www.domena.com.ba)   
 • 5 alias na domenu 
 • 5 MySQL baza 
 • do 30 e - mail adresa (na hostanoj/zakupljenoj domeni).