Paket EDUKA

Paket "Eduka" je namijenjen isključivo obrazovnim institucijama (škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja) koje posluju na nekomercijalnoj osnovi, a imaju potrebu za stalnom 24-satnom konekcijom ka Internetu uz zagarantovani propusni opseg i bez tarifiranja ostvarenog saobraćaja.

 

Paket podrazumijeva pristup BH Telecom mreži putem stalne konekcije zasebnim prijenosnim putem (bakarnom parica ili optičko vlakno). Korisnik u sklopu paketa dobija i 1 email adresu sa kapacitetom inboxa od 60 MB, i mogućnost korištenja dodatnih javnih IP adresa po potrebi.

 

Korisnici imaju mogućnost izbora između više različitih pristupnih brzina simetričnog ili nesimetričnog propusnog opsega. Pristupne brzine u ponudi za simetrične linkove su 512 Kb/s, 1024 Kb/s, 2048 Kb/s ili 10 Mb/s, a u ponudi za nesimetrične linkove su (download / upload) 512/128 Kb/s, 1024/256 Kb/s, 2048/256 Kb/s ili 4096/512 Kb/s.

 

Paketi sa nesimetričnom propusnim opsegom su paketi sa korištenjem na fer osnovi, što podrazumijeva da pretplatnik u toku obračunskog perioda ne koristi ukupni propusni opseg iznad 60 % raspoloživog kapaciteta.

Korisnik u sklopu paketa dobija jednu javnu IP adresu (iz subneta sa maskom /30) za adresiranje porta na svom routeru.

 

Pored ove jedne javne IP adrese, korisnici paketa "Eduka" sa simetričnim propusnim opsegom imaju mogućnost, prema opravdanoj potrebi*, dobiti na korištenje određeni broj javnih IP adresa (jedan ili više subneta javnih IP adresa sa maskom /28, zavisno od propusnog opsega koji koristi u sklopu paketa) za adresiranje svojih servera koje eventualno posjeduju.

 

* Napomena: Za dobijanje opsega javnih adresa potrebno je podnijeti Zahtjev za dodjelu javnih IPv4 ili IPv6 adresa u kojem se obrazlaže namjena IP adresa koje se zahtijeva. 

Zahtjev za dodjelu javnih IPv4 ili IPv6 adresa ( .DOC)

Zahtjev za dodjelu javnih IP adresa - popunjen primjer (.PDF)

 

** Napomena: Pretplatnici usluge „Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom“  imaju mogućnost prelaska na jedan od tarifnih modela ADSL-a bez plaćanja pristupne takse za odabrani tarifni model.

  

Popusti:

Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom – paket " Business Pro " i " Eduka " imaju mogućnost popusta na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora:

  • Za dužinu trajanja ugovora od 1 godine - 20%
  • Za dužinu trajanja ugovora od 2 godine - 30%.