Paket BUSINESS PRO

Paket "Business Pro" je namijenjen profesionalnim korisnicima, koji imaju potrebu za stalnom 24-satnom konekcijom ka Internetu, uz zagarantovani propusni opseg i bez tarifiranja ostvarenog saobraćaja, a čija je osnovna poslovna djelatnost, posredno ili neposredno, usko vezana za korištenje i/ili pružanje Internet usluga (posjeduju vlastite web/mail/db servere kojima je potrebno pristupati kako iz korisnikovog LAN-a tako i sa Interneta).

 

Paket podrazumijeva pristup Internet mreži putem stalne konekcije zasebnim prijenosnim putem (bakarna parica, optički vod ili radio-relejni prenos) uz korištenje odgovarajuće pristupne brzine (od 1 Mb/s i više, zavisno od potreba korisnika) zagarantovanog simetričnog propusnog opsega.

  

Korisnik u sklopu paketa dobija jednu email adresu sa kapacitetom inboxa od 60 MB. U sklopu paketa korisnik dobija i jednu javnu IP adresu (iz subneta sa maskom /30) za adresiranje porta na svom routeru, kao i 16 javnih IP adresa* za adresiranje svojih servera (jedan subnet javnih IP adresa sa maskom /28), a u zavisnosti od zakupljenog propusnog opsega i opravdanih potreba, moguća je dodjela i dodatnih opsega javnih IP adresa, prema obrascu RIPE 141*.

 

* Napomena: Za dobijanje opsega javnih adresa potrebno je podnijeti Zahtjev za dodjelu javnih IPv4 ili IPv6 adresa u kojem se obrazlaže namjena IP adresa koje se zahtijeva. 

Zahtjev za dodjelu javnih IPv4 ili IPv6 adresa ( .DOC)

Zahtjev za dodjelu javnih IP adresa - popunjen primjer (.PDF)

 

** Napomena: Pretplatnici usluge „Fiksni pristup Internetu zagarantovanim/dijeljenim opsegom“  imaju mogućnost prelaska na jedan od tarifnih modela ADSL-a bez plaćanja pristupne takse za odabrani tarifni model.

 

 

Popusti:

Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internetu zagarantovanim/dijeljenim opsegom – paket " Business Pro " i " Eduka " imaju mogućnost popusta na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine obaveznog trajanja ugovora:

  • Za dužinu trajanja ugovora od 1 godine - 20%
  • Za dužinu trajanja ugovora od 2 godine - 30%.

 

Pretplatnici usluge Fiksni pristup Internetu zagarantovanim/dijeljenim opsegom – paket " Business Pro" ostvaruju popust na iznos mjesečne pretplate po osnovu dužine trajanja pretplatničkog odnosa:

  • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 1 godine - 6%
  • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 2 godine - 8%
  • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 3 godine - 10%
  • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 4 godine - 12%
  • Za dužinu trajanja pretplatničkog odnosa od 5 i preko 5 godina - 15%.