Paket BUSINESS

Paket "Business" je namijenjen malim kompanijama (preporučuje se za korisničke mreže sa max. 10 računara) koje imaju potrebu za stalnom 24-satnom vezom ka Internetu, bez ograničenja i tarifiranja količine ostvarenog saobraćaja, i kojima korištenje Interneta ne spada, posredno ili neposredno, u primarne poslovne aktivnosti.

 

Paket "Business" podrazumijeva pristup Internet mreži putem stalne konekcije zasebnim prijenosnim putem (bakarna parica), uz korištenje simetričnog dijeljenog propusnog opsega (1/4), i isključivo jedne javne IP adrese dodijeljene od strane BH Telecoma. Cijena prijenosnog puta od lokacije pretplatnika do čvora BH Telecom mreže je uključena u cijenu mjesečne pretplate "Business" paketa. Korisnik u sklopu paketa dobija i jednu e-mail adresu kapaciteta inboxa od 60 MB.

 

Korisnici u okviru paketa imaju mogućnost izbora brzine (u ponudi su brzine od 128 kb/s, 256 kb/s i 512 kb/s) koja se postavlja kao pristupna brzina simetričnog propusnog opsega prijenosnog voda (upstream brzina je jednaka downstream brzini), dok na IP nivou korisnici dijele ukupni propusni opseg linka u omjeru 1:4.

 

* Napomena: Pretplatnici usluge „Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim/dijeljenim opsegom“  imaju mogućnost prelaska na jedan od tarifnih modela xDSL-a bez plaćanja pristupne takse za odabrani tarifni model.