HUAWEI CarFi


Zaboravite žice i kablove i uživajte u potpunoj slobodi kretanja i brzom prijenosu podataka.Komunicirajte slobodno… jednostavno i brzo bežično spajanje na Internet pomoću USB modema HUAWEI CarFi.Prikaz specifikacije USB modema

  • LTE, DC-HSPA+/HSPA+/UMTS, GSM/GPRS/EDGE
  • Priključuje se na 12V upaljač u automobilu
  • USB punjač 5V, 1A
  • Wi-Fi AP, do 10 korisnika


Cjenovnik


Pregled cijena uz postojeći postpaid priključak na BH Mobile mreži uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca

Terminalna oprema
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
192,30 13,70 192,30 6,85
DATA Active 175,30 12,49 157,30 5,60
DATA Smart 161,30 11,49 129,30 4,60
DATA Max 136,30 9,71 80,30 2,86


Uz postojeći priključak na BH Mobile mrežu - mInternet priključak uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                  12 mjeseci                   24 mjeseca

mInternet
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
mInternet 500 MB 157,30 11,20 122,30 4,36
mInternet 1 GB 122,30 8,7 52,30 1,86
mInternet 5 GB 87,30 6,22 1,00 -
mInternet 10 GB 52,30 3,73 1,00 -

Pregled cijena za Toptim tarifne modele (od - KM) uz obavezno trajanje ugovornog odnosa

12 mjeseci 24 mjeseca
Toptim tarifni paket Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
192,30 13,70 192,30 6,85

12 mjeseci 24 mjeseca
Uz obavezno trajanje
ugovornog odnosa
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
TIM + Toptim 15 91,30 6,50 1,00 -
TIM + Toptim 30 38,30 2,73 1,00 -
TIM + Toptim 50 1,00 - 1,00 -
TIM + Toptim 100 1,00 - 1,00 -
TIM paket
neovisno od
broja priključaka
143,30 10,21 94,30 3,36
Toptim 15 -
Toptim 30 - - - -
Toptim 50 - - - -
Toptim 100 - - - -
Comfort paket 87,30 6,22 1,00 -

>> više detalja o Toptim tarifnim modelima


Uz postojeći priključak na Moja TV multimedijalni paket uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca

MojaTV Paket
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
MojaTV Phone/Net/Full 192,30 13,70 192,30 6,85
Uz obavezno trajanje ugovornog odnosa
MojaTV Phone
162,30 11,56 117,30 4,18
MojaTV Net 122,30 8,71 42,30 1,51
MojaTV Full 72,30 5,15 1,00 -
MojaTV BH 192,30 13,70 192,30 6,85
MojaTV Basic 192,30 13,70 192,30 6,85

Napomena:


Korisnici multimedijalnih MojaTV paketa ne mogu realizirati kupovinu asemblirane usluge, ako su pod obaveznim trajanjem ugovornog odnosa po osnovu iznajmljivanja STB-a.
Pregled cijena za TopInternet uslugu uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca

Top Internet
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
192,30 13,70 192,30 6,85

TopInternet 1
122,30 8,71 52,30 1,86

TopInternet 2
87,30 6,22 1,00 -

TopInternet 3
52,30 3,73 1,00 -


Pregled cijena za mNet mFlat pakete uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca

mNet mFlat
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
192,30 13,70 192,30 6,85
mNet mFlat1 170,30 12,13 133,30 4,75
mNet mFlat2 142,30 10,14 50,30 1,79


Ultra Plus Internet paket (uključuje USB modem, Ultra Internet start paket i određenu količinu saobraćaja) uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                  12 mjeseci                   24 mjeseca

Ultra Plus Internet
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Ultra Plus Internet 1 197,30 14,05 - -
Ultra Plus Internet 2 192,30 13,70 - -

Student paketi uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca
Student paket Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Student PLUS bez obaveznog trajanja 192,30 13,70 192,30 6,85
Student PLUS 1 169,30 12,06 147,30 5,25
Student PLUS 2 147,30 10,49 102,30 3,64

Pregled cijena za Moj Combo pakete uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca
Moj Combo paket Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Moj Combo bez obaveznog trajanja - - - -
Moj Combo - - - -


Pregled cijena za Korporativni pristup uz obavezno trajanje ugovornog odnosa


                   12 mjeseci                   24 mjeseca

Korporativni pristup
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
192,30 13,70 192,30 6,85
Korporativni pristup 171,30 12,20 150,30 5,35
Korporativni pristup i Paket 10MB 189,80 13,52 187,30 6,67
Korporativni pristup i Paket 25MB 187,30 13,34 182,30 6,49
Korporativni pristup i Paket 50MB 184,30 13,13 175,30 13,13
Korporativni pristup i Paket 100MB 175,30 12,49 157,30 5,60
Korporativni pristup i Paket 500MB 157,30 11,20 122,30 4,36
Korporativni pristup i Paket 1G 122,30 8,71 122,30 1,86
Korporativni pristup i Paket 3G 98,30 7,00 3,30 -
Korporativni pristup i Paket 9G 66,30 4,72 1,00 -
Internet priključak 70,30 5,01 1,00 -


>> više o Korporativnom pristupu

Prikaz cjenovnika za L.net i Lnet PLUS uslugu


                   12 mjeseci                   24 mjeseca
L.net i L.net PLUS usluge Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
192,30 13,70 192,30 6,85

                   12 mjeseci                   24 mjeseca
Uz obavezno trajanje
ugovornog odnosa
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
L.net Paket I 180,30 12,84 162,30 5,78
L.net Paket II 174,30 12,41 127,30 4,53
L.net Paket III 162,30 11,56 72,30 2,57
L.net PLUS paket I 168,30 11,99 102,30 3,64
L.net PLUS paket II 162,30 11,56 72,30 2,57
L.net PLUS paket III 151,30 10,78 12,30 -

Uz priključak na IP Centrex uslugu


                   12 mjeseci                   24 mjeseca
IP Centrex Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa

                   12 mjeseci                   24 mjeseca
Uz obavezno trajanje
ugovornog odnosa
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
IP Centrex Paket I
IP Centrex Paket II
IP Centrex Paket III