Slanje email-a preko SMS-a - SMS2E-mail

BH Telecom Vam je omogućio slanje sms poruka s Vaših mobilnih aparata na e-mail.

Slanje se vrši na tako što SMS poruku formulišete u formatu:
e-mail adresa: naslov poruke: tekst poruke

NPR:
username@bih.net.ba: izlazak: pozivam te sutra u kino u 8:30

 

Poruka sa svim informacijama može maksimalno sadržavati 160 karaktera (kao i obična sms poruka).


Upisanu tekstualnu poruku šaljete na broj 061 1103.

Primaoc poruke dobit će e-mail poruku sljedećeg oblika:
From: 3876xxxxxxx@sms.bhmobile.ba
Subject: izlazak
Pozivam te sutra u kino u 8:30

Korištenje usluge se naplaćuje po cijeni od 0.06KM (bez PDV-a) po poruci.

 

Takođe ukoliko je korisnik kojem ste putem sms-a poslali e-mail, postavio filter da mu se poruka prosljedi na sms, istu može dobiti i na sms.