Posebno uputstvo korisnicima o važnosti korisničkog password-a

Cijenjeni korisnici BIHnet usluga,

 

Vaša prava na korištenje usluga BIHnet-a, na osnovu kojih možete pristupiti na BIHnet bez obzira na mjesto i broj telefona sa kojeg se konektujete, vezana su isključivo za vaš:


a) username (ime korisnika)
b) password (lozinka, šifra)


Ovo znači da Vam je prilikom sklapanja Ugovora sa BH Telecomom d.d. otvoren account kod BIHnet-a koji Vam omogućava da se prijavite na BIHnet sa bilo kojeg broja telefona u Bosni i Hercegovini ili u svijetu sa istim pravima. Ovo Vam omogućava da pod istim uslovima koristite usluge BIHnet-a bilo da se nalazite u Tuzli, Sarajevu, Mostaru ili bilo kojem drugom mjestu. Molimo Vas da uočite da vaša prava (a time i obaveze) pristupa na BIHnet nisu u direktnoj vezi sa vašim brojem telefona te da se konekcija sa vašim "username i password-om" može obaviti sa bilo kojeg telefonskog broja, a ne samo sa telefonskog broja koji je registrovan na vaše ime.


Kako je vaš "username" poznat preko vaše e-mail adrese, to je zaštita vašeg accounta i pravo korištenja BIHnet usluga, vezana prvenstveno za password, tako da njegovoj zaštiti i tajnosti treba posvetiti maksimalnu moguću pažnju. Vi kao korisnik, imate isključivo pravo i obavezu da se brinete o tajnosti i zaštiti vašeg passworda od bilo koje vrste zloupotrebe na taj način što password Vi postavljate i mijenjate prema svom nahođenju (a u skladu sa ovom preporukom).


Ukoliko je vaš password za pristup na BIHnet, poznat i drugima osim ISKLJUČIVO VAMA, koji će ga koristiti bez vašeg znanja, dovodite se u opasnost da vaše pravo pristupa bude zloupotrebljeno na više načina. Sve konekcije na BIHnet koje se ostvare istovremenom upotrebom vašeg "username i password-a" (bez obzira na broj telefona sa kojeg su ostvarene) automatski će biti pridružene vašem računu i ući će u fakturu koja se ispostavlja Vama.


Da biste se zaštitili od zloupotrebe vašeg password-a, preporučujemo Vam da obavezno učinite sljedeće korake ako ste novi korisnik (ili provjerite još jednom Vaš password ako ste stari korisnik) BIHnet-a:


korak 1 - prilikom zasnivanja pretplatničkog odnosa za BIHnet usluge operator na odgovarajućem šalteru će Vam po vašoj sugestiji dodijeliti "username" i DEFAULT (početni) password. Atribut koji Vam je određen za "username" je konačan i njega ćete nepromijenjenog koristiti u budućem radu. Atribut koji Vam je postavljen za password je samo početni (inicijalni, prvi) i jedina mu je uloga da Vam omogući Vaš prvi samostalni pristup na BIHnet. Vaša je OBAVEZA da odmah (u toku istog dana kada ste zasnovali pretplatnički odnos ili po čitanju ovog teksta) u toku prve uspješne konekcije na BIHnet ovaj početni password SAMOSTALNO promijenite u skladu sa ovdje datim preporukama, na RADNI tj., onaj koji ćete koristiti za buduće konekcije i koji ćete samo Vi poznavati.


korak 2 - prilikom postavljanja i zaštite Vašeg passworda poštujte sljedeća pravila:


• Nikada ne postavljajte za Vaš password iste podatke kao Vaš username (Vaš password MORA biti različit od vašeg username-a)
• Dobro razmislite prije nego vaš password saopštite prijateljima ili drugim osobama. Vaš password je ujedno i Vaš novac. Hoćete li ga podijeliti s drugima zavisi prvenstveno od Vas.
• U određenim firmama praksa je da svi zaposleni koriste jedan account za pristup na Internet. U tom slučaju svi znaju password. Međutim, što je veći broj onih koji znaju password, to je sigurnost account-a slabija. Account se može smatrati dobro zaštićenim samo ukoliko isključivo jedna osoba zna password.
• Ukoliko, iz bilo kojih razloga, neko vrši intervencije na Vašem računaru (neko ko vam pomaže da instalirate modem ili da podesite konekciju na Internet ili nešto slično), i tom prilikom bude upoznat sa Vašim pasword-om, obavezno nakon obavljene intervencije promijenite Vaš password, da bi on ostao poznat samo Vama.
• Vaš password ničim ne smije podsjećati na Vas tj. kao password ne koristite svoje ime, imena vaših ukućana, automobila ili organizacija u kojima radite
• Za password koristite riječi poput “agMvHb”, ili kombinaciju brojeva i slova “3ilEn56a" i to tako da unutar ove riječi nema logičkih povezanosti između slova i brojeva.
• Prilikom unosa passworda koristite isključivo slova engleskog alfabeta i cifre. Aktivna dužina passworda (zajedno slova i cifre ili samo slova ili samo cifre) je osam karaktera. Sistem provjere vašeg password-a razlikuje velika i mala slova čime se broj kombinacija znatno povećava. Password " ccvvpp" je različit od passworda " CcVvpp"
• Prilikom odabira password-a OBAVEZNO je da se on sastoji od svih OSAM karaktera


Primjer:


Ako je vaš "username: arif.s”, nikada ne koristite za password:”arif.s”, ili riječi kao što su “golf”, “firma”, “vaše ime” jer su te riječi prve na udaru zlonamjernih korisnika. Može se smatrati da ste pravilno odabrali password ako stavite kombinaciju velikih i malih slova te cifara kao "3ilEn56a”.


korak 3 - NAJMANJE jedanput mjesečno (poželjno je bar jednom sedmično) promijenite Vaš password. Čestim izmjenama vašeg passworda onemogućavate nagomilavanje eventualnih zloupotreba vašeg accounta.


korak 4 - ni po jednom osnovu niste dužni nikome saopštavati Vaš password. Ovo se odnosi i na zvanične operatore BIHnet-a. Vaš pasword je nešto što samo Vi trebate znati.


VAŠ PASSWORD JE UJEDNO I VAŠ NOVAC