Upotreba BiHnet webmaila

Napomena: BIHnet Webmail je web aplikacija koja za svoj normalan rad zahtjeva moderniji web browser - konkretno podršku za novije revizije JavaScripta. Uspješan rad je testiran na svim verzijama Mozilla Firefox browsera, Opera 8.5 i 9 browsera kao i Microsoft Internet Explorer 6.0 i 7.0. U slučaju da ste vlasnik starijeg računara sa starijom verzijom Internet Explorera, savjet je da svakako za browsanje koristite moderniji i sigurniji web browser - npr. Opera 9 (Download na BIHnet FTP-u) koji nije zahtjevan za sistemske resurse a s kojim će vam pored BIHnet Webmail-a uredno raditi i ostale modernije web aplikacije i stranice.

Login na WEB-MAIL-u


1. Otvorite Webmail na linku: https://webmail.bih.net.ba/uwc/auth

2. U polje E-mail upišite Vaše korisničko ime. Vaše korisničko ime je dio prije znaka @ u Vašoj e-mail adresi.

3. U polje Password upišite Vašu šifru, kliknite na Log in

 Izbor jezika


Kliknite na link opcije (options), zatim global. Kliknite na izbor jezika (Language) i otvorit će se padajući meni. Izaberite željeni jezik i spasite(save).Lične informacije za poštu vCard


Klikom na opcije dobivate set za podešavanje, jedna od njih je mail. Kliknite na dugme mail, popunite polja koja želite i spasite. Označite box s nazivom: Dodaj ovaj vCard svakoj poruci koja se kreira i svaki primaoc vaše poruke dobit će vaš vCard.Kreiraj mail


Link Kreiraj koristite za kreiranje nove poruke. Poruku šaljete klikom na dugme PošaljiDodavanje kontakta


Ako kliknete na link “Lista adresa kontakata” pa na “Novi kontakt”, dobićete formular pomoću kojeg možete kreirati Vaš adresar. Popunite formular i pritisnite dugme spasi.
Uvoz/Izvoz


Klikom na link uvoz/izvoz dobivate mogućnost ubacivanja i spašavanja vašeg adresara.

 

Uvoz radite na slijedeci način:

Kliknite na dugne browse i odaberite spašeni adresar i pritisnite uvoz.

Izvoz radite na slijedeći način:

Odaberete u koji format želite (outlook, netscape, vCard...) i pritisnite dugme izvoz.