Netiquette - pravila ponašanja na Internetu

Šta je to Netiquette?


Riječ netiquette sastoji se od engleske riječi net (mreža) i etiquette (pravila pristojnosti). To je skup pravila ponašanja na Internetu koja se odnose na mail, news, www, ftp, mailing liste itd.
Na ovim stranicama možete pročitati skraćeni prijevod netiquette-a, a cijelu verziju ovih pravila na sljedećim stranicama:

 ttp://alternic.net/rfcs/rfc1800/rfc1855.txt


E-mail (elektronska pošta)


• Ukoliko ne koristite enkripcijske postupke morate znati da elektronska pošta na Internetu nije sigurna. Nikada nemojte stavljati u e-mail ono što ne biste stavili na dopisnicu
• Poštujte vlasnička prava nad materijalima koje reproducirate. Skoro sve zemlje imaju zakone o vlasničkim pravima
• Ukoliko prosljeđujete poruku koju ste primili, ne mijenjajte sadržaj. Ako je to bila poruka ličnog karaktera i vi je preusmjeravate grupi, zatražite dopuštenje. Možete je kratiti i citirati ali naznačite njenog autora
• Nikada ne šaljite lance sreće elektronskom poštom; lanci sreće su zabranjeni na Internetu. Pristup mreži će vam biti uskraćen. Obavijestite svog mrežnog administratora ukoliko primite lanac sreće.
• Ne šaljite spam poruke, poruke u kojima nešto oglašavate, poruke koje sadrže veliku količinu podataka osobama koje takve informacije nisu tražile od vas.
• Olakšajte stvari primatelju pošte. Mnogi programi za e-mail brišu podatke iz zaglavlja koji sadrže adresu za odgovor. Da biste bili sigurni da ljudi znaju ko ste, uključite liniju ili dvije na kraju poruke sa podacima za kontakt. Možete napraviti datoteku sa podacima za kontakt i uključivati je na kraju vaših poruka i pri tome vodite računa da bude kratka. Neki programi to rade automatski. U Internet žargonu to je poznato kao ".SIG" ili "signature" datoteka. Vaša "SIG" datoteka će zamijeniti vašu podsjetnicu, a možete ih imati nekoliko za različite prilike.
• Imajte na umu da mnogi ljudi plaćaju Internet pristup po minuti i što je vaša poruka duža oni više plaćaju
• Ne koristite VELIKA SLOVA osim tamo gdje je neophodno, to se smatra vikanjem.
• Koristite smile-ije (eng. smiley) da naznačite ton odnosno raspoloženje, ali ih koristite umjereno.
- :) ili :-) - smijeh
- :( ili :-( - tuga


Mailing liste, News (Usenet)


• Sva pravila za elektronsku poštu vrijede i ovdje
• Čitajte mailing liste i news grupe mjesec ili dva prije nego što na njih nešto pošaljete. Ovo će vam pomoći pri razumjevanju pravila ponašanja grupe.
• Ne okrivljujte sistem administratora zbog ponašanja korisnika.
• Pretpostavite da pojedinci govore u svoje lično ime i da ono što napišu ne predstavlja njihovu organizaciju osim ako to nije eksplicitno navedeno.
• Poruke trebaju biti kratke i u vezi sa onim o čemu se raspravlja
• Šaljite poruke u tematski prikladne news grupe
• Ne šaljite istu poruku u više news grupa, a ako mislite da je poruka interesantna za više grupa budite sigurni da je crosspost-ate (istovremeno slanje poruke u više grupa), a ne da je šaljete posebno u svaku grupu.
• Razmislite o korištenju priručnika, knjiga, help datoteka prije nego postavite pitanje. Postavljanje pitanja na news-u za koje postoje odgovori na drugim mjestima imat će za posljedicu mrzovoljne "RTFM" odgovore (Read The Fine Manual)
• Predstavljanje tuđim imenom na news grupama nije dopušteno.
• Pročitajte sve poruke u nizu (thread-u) prije nego pošaljete odgovor
• Ne započinjite, niti se uključujte u rasprave koje mogu prerasti u svađu (flaming).