FTP server

FTP (File Transfer Protocol) je protokol koji omogućava prijenos datoteka izmedu računara na Internetu. U osnovi je to skup pravila za komunikaciju koja moraju poštivati računari uključeni u prijenos podataka. Najčešća upotreba FTP-a je u svrhu preuzimanja programske podrške (download) s javnih arhiva ili stavljanje Web stranica (dokumenata) na Web server (upload).


Različiti programi uključuju FTP protokol, a neki od njih su: WWW preglednici (browser-i), programi za izradu Web stranica, kao i FTP klijenti, koji predstavljaju programe namijenjene isključivo prijenosu datoteka sa različitim mogućnostima: istovremeni prijenos više datoteka, mogućnost promjene imena datoteka u vlastitom direktorijumu na udaljenom ftp serveru, stvaranje novih direktorija, pregled datoteka, pregled sadržaja direktorija i druge funkcije.
BIHnet FTP server nudi veliki broj (nekoliko GB) korisnih programa za download, a moguće mu je pristupiti kao "anonymous" (nije potrebna autorizacija).


Adresa servera je ftp.bih.net.ba i konekciju možete izvršiti iz browsera (IE, Netscape) ili pomoću nekog FTP programa.


• Ukoliko koristite browser dovoljno je u adress polje unijeti adresu:
          ftp://ftp.bih.net.ba
• Za pristup pomoću FTP programa unosite slijedeće podatke:
          Adresa servera: ftp.bih.net.ba
          Port: 21
          Login: anonymous
          Password: vaša e-mail adresa


Navedeni server se ne koristi za upload korisničkih web stranica.