Definicije pojmova: E-mail i SMS

Definicije pojmova:


e-mail- E-mail je protokol na Internetu koji omogućava korisnicima slanje tekstualnih (ASCII) poruka sa računara na računar. Međutim, e-mail-om možete poslati, kao dodatak (attachment) tekstualnoj poruci sve vrste dokumenata: fotografije, filmove, animacije, Word, Excel dokumente itd.


e-mail server - To je centralno mjesto gdje dolaze sve e-mail poruke za korisnike koji imaju e-mailbox-ove na e-mail serveru.


e-mail box - Fajl ili direktorij na e-mail serveru gdje se sva korisnička dolazeća e-mail pošta smiješta.


e-mail adresa - Jedinstvena adresa koja dozvoljava da se e-mail poruka pošalje ili primi. Svaka e-mail adresa se sastoji od korisničkog imena, znaka @ i imena domene, 
Npr: faris@bih.net.ba, gdje je
faris– korisničko ime
@- znak
bih.net.ba– ime domene


e-mail poruka - e-mail poruka slična je običnom pismu i sastoji se iz dva dijela: zaglavlja: koje sadrži adresu jednu ili više njih na koju se e-mail poruka šalje i Naslov e-mail poruke.

Tijela poruke: u tijelu poruke nalazi se tekst same e-mail poruke


SMS- Short message service (SMS) je bežični servis koji se primjenjuje 
u cijelom svijetu i koji omogučava prenos textualnih poruka između mobilnih uređaja, a takođe i između mobilnog uređaja i drugih externih sistema kao što je e-mail, paging ili voice-mail sistem. Maksimalan broj karaktera koji se može prenjeti putem jedne SMS poruke je 160 karaktera.


SMS centar - SMS centar je kombinacija hardware i software-a koji je odgovoran za slanje, smještanje i prosljeđivanje SMS poruka između mobilnih uređaja.


GSM- GSM (Global System for Mobile Communications) je standard za mobilne telefone u svijetu. GSM koristi preko milijardu ljudi u više od 200 zemalja. 


SMS poruka - Textualna poruka koja se šalje putem GSM mobilnog aparata na drugi mobilni aparat, e-mail server i sl.
GSM broj telefona - Jedinstveni identifikacioni broj telefona za GSM sistem.


E-mail2sms usluga
e-mail2sms je usluga koja omogučava slanja e-mala na mobilne aparate putem SMS-a.


e-mail2sms notification
e-mail2sms notification je usluga kojom za svaki prispjeli e-mail po kriteriju koji sam korisnik postavi, dobija obavještenje preko sms-a o pristizanju nove poruke.


e-mail2sms
e-mail2sms je usluga kojom za svaki prispjeli e-mail po kriteriju koji sam korisnik postavi, dobija kompletanu e-mail poruku na sms. Maksimalan broj karaktera koji se može dobiti na sms je 960.


sms2e-mail
sms2e-mail je usluga koja omogučava da slanjem sms-a na tačno definisani broj telefenona, pošaljete e-mail.


Korištenjem ovih usluga korisnicima se nudi mogučnost da uvijek i pravovremeno budu obavješteni o dobijanju e-mail poruke od osobe od koje očekuju e-mail poruku (preko usluge e-mail notification), a takođe mogu tu e-mail poruku i pročitati (preko usluge e-mail2sms) a čak i odgovoriti na tu e-mail poruku ili poslati e-mail poruku bilo kome preko SMS-a (putem usluge sms2e-mail). Korištenjem ovih usluga korisnici više nisu zavisni od svojih računara, konekcija na e-mail. Već slobodno i u bilo kojem trenutku mogu sa svojih mobilnih aparata putem SMS-a poslati e-mail a takođe i dobiti obavjest ili čak i čitavu e-mail poruku putem SMS-a na njihov mobilni aparat, bilo gdje se oni nalazili.