Ultra Internet

 

Ultra lako, ultra Internet...

______________________________________________________________

 

Ultra Internet je prepaid tarifni paket BH Telecoma koji omogućava mobilni pristup Internetu bez mogućnosti ostvarivanja govornog saobraćaja.

 

Ultra Internet Start paket uključuje:

·         SIM karticu na kojoj je onemogućen govorni saobraćaj

·         Ultra Internet inicijalni kredit od 3 KM za SMS usluge prema mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma i 300 MB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 7 dana).

·         Uključene usluge: Mobilni internet, MMS, mMail, SMS, Ozone (wifi)

 

Uslugu mogu koristiti svi korisnici koji imaju aktiviranu Ultra Internet SIM karticu, a koja se aktivira slanjem SMS poruke bez sadržaja na broj 06111080.

 

Korisnik uvijek može izvršiti provjeru stanja Ultra Internet korisničkog računa putem:

·     USSD koda *100# – za korisnike koji Internetu pristupaju putem mobilnih telefona.

·     SMS poruke (bez sadržaja) na broj 061 1101 – za korisnike koji Internetu pristupaju putem modema.