Ultra Internet

 

Ultra lako, ultra Internet...

______________________________________________________________

 

Ultra Internet je prepaid tarifni paket BH Telecoma koji omogućava mobilni pristup Internetu bez mogućnosti ostvarivanja govornog saobraćaja.

 

Ultra Internet Start paket uključuje:

·         SIM karticu na kojoj je onemogućen govorni saobraćaj

·         Ultra Internet inicijalni kredit od 3 KM za SMS usluge prema mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma i 300 MB mobilnog interneta (vrijeme upotrebe 7 dana).

·         Uključene usluge: Mobilni internet, MMS, mMail, SMS, Ozone (wifi)

 

Uslugu mogu koristiti svi korisnici koji imaju aktiviranu Ultra Internet SIM karticu, a koja se aktivira slanjem SMS poruke bez sadržaja na broj 06111080.

 

Korisnik uvijek može izvršiti provjeru stanja Ultra Internet korisničkog računa putem:

·     USSD koda *100# – za korisnike koji Internetu pristupaju putem mobilnih telefona.

·     SMS poruke (bez sadržaja) na broj 061 1101 – za korisnike koji Internetu pristupaju putem modema.

 

 

Želite imati specijalno izdanje Ultra Internet paketa?

 

Ultra Internet Special Edition paket uključuje:

  • SIM karticu na kojoj je omogućen internet saobraćaj*
  • Iznos na bonus računu 3 KM za SMS usluge prema mobilnoj i fiksnoj mreži BH Telecoma**
  • 2 GB mobilnog interneta***
  • ULTRA certifikat - dokaz vlasništva nad korisničkim brojem sa svim podacima važnim za vaš ULTRA broj. ULTRA certifikat obavezno sačuvajte!
  • Brošuru sa uputama za upotrebu i informaciju o dodatnim ULTRA uslugama

Uključene usluge: Mobilni internet, MMS, mMail, SMS, Ozone (WiFi)

 

* na SIM kartici je onemogućen govorni saobraćaj
** vrijeme upotrebe 30 dana
*** vrijeme upotrebe mobilnog interneta je 10 dana

 

Da bi ste počeli koristiti kupljenu Ultra Internet Special Editon SIM karticu, neophodno je izvršiti aktivaciju SIM-a i to slanjem prazne SMS poruke na broj 061 11 00.

Provjeru stanja Ultra Internet korisničkog računa vršite:

  • pozivom koda *100# - ako internetu pristupate putem mobilnog telefona
  • slanjem prazne SMS poruke na broj 061 11 01 – ako internetu pristupate putem modema

 

Provjera stanja bonus računa:

  • pozovite kod *135*1#  za provjeru 3 KM za SMS/MMS
  • pozovite kod *135*2#     za provjeru bonus računa za mobilni internet