TopTim

Idealno rješenje za poslovnu komunikaciju!

 

TopTim omogućava objedinjavanje fiksnih i mobilnih telefonskih priključaka kompanije u jednu virtuelnu privatnu mrežu, unutar koje možete obavljati besplatne telefonske razgovore.

 

Izaberite TopTim uslugu i ostvarite:

 

  • najveći stepen optimizacije troškova u poslovnoj komunikaciji,
  • najšire tehničke mogućnosti koje postoje na tržištu u BiH , 
  • ekskluzivnu obračunsku jedinicu za razgovore od 1 sekunde za sve mobilne i  fiksne brojeve/članove TopTima,
  • znatno povoljnije cijene mobilnih telefona od redovnih cijena za Toptim  korisnike,
  • mogućnost razdvajanja poslovnog i privatnog računa,
  • atraktivne tarifne modele za sve članove TopTim grupe. 

 

Ovisno o svojim potrebama izaberite Vaš model korištenja TopTim usluge:

 

  • Tim pakete, sa mogućnošću izbora tarifnog paketa za svakog člana posebno,
  • Comfort Single paket, sa jedinstvenim tarifnim modelom za sve mobilne članove grupe,
  • Comfort Group pakete, sa jedinstvenim tarifnim modelom i grupnom potrošnjom saobraćaja
  • uključenog u pretplatu.

 

Pretplatnici Tim i Comfort Single paketa uz zaključivanje ugovora sa obaveznim trajanjem od 24 mjeseca dobijaju komercijalni popust u iznosu od 5% na iznos mjesečne fakture.

 

Posebno, pretplatnik Tim 50 paketa ostvaruje popust u iznosu od 7% na iznos mjesečne fakture, a pretplatnik Tim 100, Tim 250 i Tim 1000 paketa ostvaruje popust u iznosu od 8% na iznos mjesečne fakture.

 

Više o inoviranoj ponudi, Comfort Group paketima možete pronaći ovdje.

 

Ugovaranje korištenja TopTim usluge je omogućeno sa probnim periodom koji se realizuje u skladu sa ugovorom i Specifičnim uslovima.

 

 

Za sve dodatne informacije možete pozvati menadžere velikih korisnika u nadležnim direkcijama BH Telecoma.