TopTim

Idealno rješenje za poslovnu komunikaciju!

 

TopTim omogućava objedinjavanje fiksnih i mobilnih telefonskih priključaka kompanije u jednu virtuelnu privatnu mrežu, unutar koje možete obavljati besplatne telefonske razgovore.

 

Izaberite TopTim uslugu i ostvarite:

 

·    najveći stepen optimizacije troškova u poslovnoj komunikaciji,

·    najšire tehničke mogućnosti koje postoje na tržištu u BiH , 

·    ekskluzivnu obračunsku jedinicu za razgovore od 1 sekunde za sve mobilne i  fiksne brojeve/članove TopTima,

·    znatno povoljnije cijene mobilnih telefona od redovnih cijena za Toptim  korisnike,

·    mogućnost razdvajanja poslovnog i privatnog računa,

·    atraktivne tarifne modele za sve članove TopTim grupe

·    besplatan mobilni Internet saobraćaj

 

 

Ovisno o svojim potrebama izaberite Vaš model korištenja TopTim usluge:

·    Tim pakete, sa mogućnošću izbora tarifnog paketa za svakog člana posebno,

·    Comfort Single paket, sa jedinstvenim tarifnim modelom za sve mobilne članove grupe,

·    Comfort Group pakete, sa jedinstvenim tarifnim modelom i grupnom potrošnjom saobraćaja uključenog u pretplatu.

 

U ponudi su sljedeći TopTim paketi:

 

·         Tim 5 paket 

·         Tim 10 paket 

·         Tim 30 paket 

·         Tim 50 paket 

·         Tim 100 paket 

·         Tim 250 paket 

·         Tim 1000 paket

 

 

U cijenu mjesečne naknade za mobilne postpaid priključke/brojeve Tim paketa, neovisno o veličini Toptim grupe, uključeno je  500 MB besplatnog mobilnog internet saobraćaja po priključku, na principu neograničenog korištenja na fer osnovi*.

*Fer osnova: uključena količina - po punoj/raspoloživoj brzini; po prekoračenju uključene količine - brzina 64 kbps, obračunska jednica 1 kB.

 

U slučaju zaključenog ugovornog odnosa s obaveznim trajanjem za Toptim uslugu, pretplatnici ostvaruju pravo popusta na cijenu mjesečne naknade za pakete Toptim Surf 4 GB i Toptim Surf 8 GB:

  • 25% popusta u slučaju obaveznog trajanja ugovora od 12 mjeseci,
  • 50% popusta u slučaju obaveznog trajanja ugovora od 24 mjeseca.

 

Osim ovih 7 paketa BH Telecom poslovnim  korisnicima nudi i Comfort Group pakete koji omogućavaju poslovnim subjektima uvezivanje od 3 do 30 postpaid mobilnih telefonskih priključaka (*članova VPN grupe), uz  mogućnost pridruživanja dodatnih do 20 prepaid priključaka/brojeva i neograničenog broja fiksnih priključaka.

  

Ugovaranje korištenja TopTim usluge je omogućeno sa probnim periodom koji se realizuje u skladu sa ugovorom i Specifičnim uslovima. Za sve dodatne informacije možete pozvati menadžere velikih korisnika u nadležnim direkcijama BH Telecoma.

 

Više informacija o unaprijeđenoj TopTim usluzi možete pronaći ovdje