Sponzorstvo

                 

 

KAKO POSTATI PARTNER BH TELECOMA U OBLASTI DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI?

 

 

BH Telecom posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava. Pored toga što želimo da budemo pouzdan partner privredi i stanovništvu, budući da smo dugoročno posvećeni tržištu Bosne i Hercegovine, vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoju društva. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa zajednicom u kojoj delujemo, doprinoseći njenom daljem  razvoju i stabilnosti. U ovome nismo sami. Stoga očekujemo da nam se javite sa dobrim idejama sa saradnju u vezi sa svim pozitivnim, društvenokorisnim projektima u svim sferama života i rada.

 

Vaše predloge za saradnju možete nam slati u skladu sa UPUTSTVOM ZA PRIJAVLJIVANJE, nakon čega je nužno da popunite i naš PRIJAVNI FORMULAR.