Izvučen dobitnik automobila SEAT LEON

 

U sastavu stručnog žirija ispred BH Telecoma 04. aprila. 2011. godine izvučen je dobitnik automobila SEAT LEON, glavne nagrade u promotivnom takmičenju „SMS sreća sa znanjem je veća“. Izvučeni broj je 061/679-463. Čestitamo sretnom dobitniku i zahvaljujemo se našim korisnicima na učešću u ovom promotivnom takmičenju.

 

 

 

 

Dobitnici nagrada trećeg ciklusa promotivnog takmičenja "SMS sreća sa znanjem je veća"

+387 61 / 838 - 044

+387 61 / 792 - 635

+387 61 / 776 - 558

+387 32 / 606 - 212

+387 61 / 165 - 565

+387 61 / 202 - 241

+387 61 / 399 - 554

+387 61 / 989 - 173

+387 61 / 741 - 870

+387 61 / 196 - 479

+387 61 / 046 - 866

+387 61 / 685 - 425

+387 62 / 264 - 275

+387 61 / 690 - 111

+387 61 / 883 - 343

+387 62 / 864 - 267

+387 61 / 547 - 576

+387 61 / 789 - 918

+387 62 / 417 - 985

+387 61 / 273 - 695

+387 61 / 222 - 371

+387 61 / 180 - 560

+387 62 / 216 - 166

+387 61 / 973 - 749

+387 61 / 520 - 141

+387 62 / 077 - 273

+387 62 / 834 - 816

+387 62 / 725 - 731

+387 62 / 735 - 353

+387 62 / 940 - 802

+387 61 / 171 - 657

+387 61 / 742 - 445

+387 61 / 219 - 690

+387 61 / 235 - 210

+387 61 / 338 - 264

+387 61 / 869 - 449

+387 61 / 935 - 274

+387 61 / 311 - 683

+387 61 / 997 - 711

+387 62 / 536 - 519

+387 61 / 725 - 397

+387 62 / 725 - 731

+387 62 / 761 - 212

+387 61 / 165 - 565

+387 61 / 451 - 781

+387 61 / 897 - 475

+387 33 / 660 - 389

+387 61 / 366 - 686

+387 62 / 133 - 428

+387 61 / 883 - 343

+387 61 / 862 - 621

+387 61 / 132 - 829

+387 62 / 481 - 198

+387 61 / 157 - 411

+387 61 / 547 - 576

+387 61 / 520 - 141

+387 62 / 030 – 024

+387 61 / 263 - 448

+387 62 / 829 - 068

+387 62 / 869 - 375

+387 61 / 557 - 782

+387 61 / 467 - 446

+387 62 / 451 - 511

+387 61 / 500 - 997

+387 62 / 988 - 292

+387 62 / 117 - 434

+387 61 / 158 - 404

+387 61 / 861 - 061

+387 62 / 228 - 205

+387 61 / 493 - 100

+387 61 / 160 - 199

+387 61 / 843 - 356

+387 61 / 870 - 045

+387 61 / 136 - 429

+387 61 / 100 - 222

+387 61 / 235 - 210

+387 61 / 547 - 576

+387 61 / 187 - 680

+387 61 / 723 - 116

+387 61 / 331 - 360

+387 61 / 663 - 260

+387 61 / 467 - 321

+387 62 / 582 - 624

+387 61 / 219 - 791

+387 61 / 810 - 155

+387 62 / 483 - 996

+387 33 / 515 - 709

+387 61 / 527 - 691

+387 62 / 798 - 969

+387 61 / 301 - 007

+387 61 / 520 - 141

+387 61 / 214 - 252

+387 62 / 408 - 518

+387 70 / 203 - 558

+387 61 / 428 - 407

+387 61 / 158 - 404

+387 62 / 150 - 555

+387 61 / 766 - 201

+387 62 / 363 - 843

+387 61 / 165 - 565

 

 

 

 

 

 

 

Dobitnici nagrada drugog ciklusa promotivnog takmičenja "SMS sreća sa znanjem je veća"

 

061 256 686

061 837 193

061 902 904

061 352 078

061 090 999

062 566 780

061 827 854

061 323 979

061 835 239

062 598 006

062 376 429

061 352 135

061 541 971

061 555 082

061 325 017

061 903 904

061 349 988

062 117 967

061 549 536

062 242 142

 

 

 

Dobitnici nagrada prvog ciklusa promotivnog takmičenja "SMS sreća sa znanjem je veća"

 

+387 33 / 237625

+387 62 / 315463

+387 61 / 792605

+387 61 / 440847

+387 62 / 565057

+387 61 / 493024

+387 62 / 346955

+387 62 / 056455

+387 61 / 869449

+387 61 / 356490

+387 61 / 299614

+387 62 / 254415

+387 62 / 482606

+387 61 / 552107

+387 61 / 837193

+387 61 / 827854

+387 62 / 529124

+387 61 / 517652

+387 61 / 705569

+387 62 / 359578

+387 61 / 323979

+387 62 / 100603

+387 62 / 693643

+387 61 / 709042

+387 62 / 165577

+387 61 / 507531

+387 61 / 903904

+387 61 / 352135

+387 61 / 555082

+387 61 / 376342

+387 62 / 972180

+387 61 / 349988

+387 62 / 815215

+387 61 / 413302

+387 61 / 398938

+387 61 / 344955

+387 61 / 352138

+387 62 / 790291

+387 61 / 549536

+387 62 / 938970

 

 

Pravila promotivnog takmičenja:

 

1. ORGANIZATOR

 

Promotivno takmičenje u znanju „SMS SREĆA SA ZNANJEM JE VEĆA“ organizuje i provodi BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo (u daljem tekstu i kao: Organizator)

 

2. TRAJANJE PROMOTIVNOG TAKMIČENJA

 

Takmičenje počinje 7.03.2011. i traje do 3.04.2011. godine.

 

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOÐENJA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA

 

Cjelokupno područje BiH za korisnike usluga BH Mobile i BH Line mreže.

 

4. SVRHA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA

 

Promocija ponude usluga i proizvoda BH Telecoma.

 

5. PRAVO NA UČEŠĆE

 

U promotivnom takmičenju mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području BiH, korisnici BH Telecoma, i to: svi korisnici usluga BH Mobile (i postpaid i prepaid, pravna i fizička lica), svi korisnici BH Line mreže (pravna i fizička lica), kao i korisnici usluge Moja TV (paketa MojaTV Phone, MojaTV Full i MojaTV Premi).

 

Pravo na učešće u takmičenju nemaju osobe zaposlene u BH Telecomu d.d. Sarajevo, kao ni članovi njihove uže porodice (bračni drug i djeca). Dobitnici nagrada pružiće sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila ovog takmičenja, kao i odgovarajući zakoni. Ako je dobitnik poklona BH Telecoma maloljetna osoba, podobna je da primi nagradu samo uz odobrenje roditelja ili zakonskog staratelja. Dobitnici poklona su isključivo ona lica na koje glasi naziv telefonskog priključka, odnosno ona lica na čije ime je zaključen ugovor o pretplatničkom odnosu u BH Line i BH Mobile mreži, te lica koja posjeduju Ultra certifikat (prepaid korisnici BH Mobile), kao i ona lica na čije ime je zaključen ugovor o pretplatničkom odnosu na uslugu Moja TV (paketi Phone, Full i Premi).

 

6. NAČIN UČESTVOVANJA U TAKMIČENJU

 

Svi postojeći i novi korisnici BH Mobile i BH Line mreže, te korisnici MojaTV paketa Phone, Full ili Premi, učestvuju u promotivnom takmičenju slanjem SMS poruke sa jednim slovom u SMS poruci (a, b, c) koje je navedeno ispred odgovora koji smatraju tačnim, na broj: 061 11 99. Broj SMS poruka za učešće nije ograničen. Cijena SMS poruke je 1 KM, bez uračunatog PDV. Promotivno takmičenje traje od 7.03.2011. do 3.04.2011. godine, 28 dana u kontinuitetu. Takmičenje je koncipirano u četiri ciklusa, koji traju po 7 dana. Prvog dana svakog od ciklusa takmičenja će biti objavljeno nagradno pitanje u dnevnim novinama Oslobođenje i SAN, kao i na web stranici BH Telecoma, te u programu FTV. Na postavljeno pitanje korisnici BH Mobile i BH Line mreže, kao i korisnici usluge MojaTV (paketa Phone, Full i Premi) šalju odgovore tokom trajanja tog ciklusa. Svi korisnici BH Telecoma mogu osvojiti i više od jedne nagrade, slanjem više poruka sa slovom ispred tačnog odgovora, ukoliko budu izvučeni kao sretni dobitnici!

 

7. OBJAVA PRAVILA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA

 

Pravila takmičenja će biti objavljena u petak, 4.03.2011. godine u „Oslobođenju“ i SAN-u, kao i web stranici BH Telecoma: www.bhtelecom.ba.

 

8. IZVLAČENJE DOBITNIKA POKLONA I OBJAVA DOBITNIKA

 

Izvlačenje dobitnika promotivnog takmičenja će se obaviti na kraju svakog od četiri ciklusa:

 

    • za 1. ciklus, koji traje od 7.03. do 13.03.2011.; izvlačenje dobitnika je 14.03.2011. ponedjeljak, a objava dobitnih brojeva u novinama i na web stranici u srijedu, 16.03.2011. (40 Ultra Plus paketa sa telefonom Nokia 5230);

 

    • za 2. ciklus, koji traje od 14.03. do 20.03.2011. izvlačenje dobitnika je 21.03.2011. ponedjeljak, a objava dobitnih brojeva u novinama i na web stranici u srijedu, 23.03.2011. - (20 LG televizora);

 

   •  za 3. ciklus, koji traje od 21.03. do 27.03.2011. izvlačenje dobitnika je 28.03.2011. ponedjeljak, a objava dobitnih brojeva u novinama i na web stranici u srijedu, 30.03.2011. (100 Gigaset S790 telefona)

 

   •  za 4. ciklus, koji traje od 28.03.do 3.04.2011. izvlačenje dobitnika je 4.04.2011., a objava dobitnog broja glavne nagrade-automobila je u emisiji “Društvo znanja” na BHT 1, u utorak, 12.04.2011., a u novinama i na web stranici BH Telecoma u četvrtak, 14.04.2011.

 

Izvlačenje dobitnika će biti provedeno putem slučajnog kompjuterskog odabira, a na osnovu zadatog softverskog algoritma. Izvlačenje će nadgledati oficijelni žiri BH Telecoma od pet članova.

 

9. POKLONI

 

Pokloni koji se dodjeljuju u ovom promotivnom takmičenju su:

 

    •  40 Ultra plus paketa sa telefonom Nokia 5230 i Ultra start paketom BH Telecoma, ukupne vrijednosti 14.179,79 KM sa uračunatim PDV-om. Jedinična cijena jednog Ultra plus paketa sa PDV-om je 354,49 KM;

 

    • 20 LG televizora LG LCD32LD350, ukupne vrijednosti 17.854,20 KM sa uračunatim PDV-om. Jedinična cijena jednog televizora sa uračunatim PDV-om je 892, 71 KM;

 

    • 100 Gigaset S790 fiksnih telefona ukupne vrijednosti 13.784,94 KM neto. Jedinična cijena jednog telefona sa uračunatim PDV-om je 137,18 KM.

 

    •1 automobil (SEAT LEON Style 1,6 TDI CR), ukupne vrijednosti sa PDV-om 32.700 KM

 

10. OBAVJEŠTAVANJE I VERIFIKACIJA DOBITNIKA I URUČIVANJE POKLONA

 

Svi korisnici usluga BH Mobile, BH Line i Moja TV usluga BH Telecoma čiji su korisnički brojevi izvučeni u ovom takmičenju znanja i objavljeni u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „San“, kao i na web stranici www.bhtelecom.ba do 14.04.2011. godine, su dužni da do 14.05.2011. godine (do 16.00 sati) verificiraju svoj status dobitnika, odnosno prijave se kod BH Telecoma (Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja BH Telecoma, u Sarajevu, Bulevar M.Selimovića 18, 3. sprat), uz prezentaciju ličnih identifikacionih dokumenata, radi utvrđivanja prava na poklon. U suprotnom, gubi se pravo na dodjelu poklona. Sve poklone koji eventualno ne budu dodijeljeni, zadržava Organizator za svoje svrhe. Organizator se obavezuje da će sretnim dobitnicima uručiti poklone najkasnije 30 dana od dana isteka roka za verifikaciju, odnosno, do 24.06.2011. godine. U slučaju spora između Organizatora i sudionika ovog promotivnog takmičenja nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

11. PREUZIMANJE POKLONA

 

Prilikom preuzimanja poklona, dobitnici su dužni da potpišu Prijemnicu poklona, sa navedenim podacima o poklonu. Identifikacija dobitnika će se vršiti uz prezentaciju CIPS lične karte, putne isprave, vozačke dozvole i CIPS prijavnice. Prikom preuzimanja poklona korisnik BH Mobile sa sobom mora imati i BH Mobile SIM karticu/broj sa koje/kojeg je učestvovao u takmičenju, odnosno poslao SMS poruku na broj: 061 11 99.

 

12. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI SA POKLONOM

 

Organizator, BH Telecom, odgovoran je za plaćanje PDV-a na sve poklone, osim poreza na lični prihod dobitnika. Nije dozvoljena nikakva zamjena poklona njegovom vrijednošću u novcu. Pokloni se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku. Učesnici se slažu da Organizator, BH Telecom d.d. Sarajevo, neće biti odgovoran u vezi sa prijemom poklona, te funkcionisanjem ili upotrebom ovako dobijenog poklona. Učesnici prihvataju da Organizator nije, niti će na bilo koji način biti odgovoran za ikakve obaveze, garanciju ili jamstvo koje bi, bilo po zakonu ili po prirodi stvari, mogli nastati u vezi s bilo kojim poklonom, što uključuje, ali se ne ograničava na kvalitet, mehanička svojstva ili prikladnost poklona (aparata/automobila). Isporučilac mobilnih telefona „Nokia” – firma Mobis Electronic d.o.o. Sarajevo, obavezna je, uz priloženi garantni list, otkloni eventualne nedostatke telefonskog aparata; isporučilac televizora LG – firma StanićTrade d.o.o. Sarajevo, obavezna je, uz priloženi garantni list, otkloni eventualne nedostatke telefonskog aparata; isporučilac telefona Gigaset S790 – Simco d.o.o. Sarajevo, obavezan je, uz priloženi garantni list, otkloni eventualne nedostatke na ovom telefonu; dobavljač automobila koji će biti dodijeljen kao glavna nagrada dužan je, posredstvom firme - kupca automobila, uz priloženi garantni list, otkloni eventualne nedostatke na automobilu;

 

13. OTKAZIVANJE

 

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže promotivno takmičenje u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila takmičenja ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko nastane neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija poklona (telefona, televizora i automobila) biće odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u ovom promotivnom takmičenju u znanju, niti će se promotivno takmičenje održati. Takmičenje se može prekinuti prema odluci Organizatora, BH Telecoma, u slučaju više sile, materijalnih povreda, te zloupotreba Pravila promotivnog takmičenja.

 

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju prekida ovog takmičenja iz navedenih razloga.

 

14. ZVANIČNA PRAVILA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA U ZNANJU

 

Samim učešćem u ovom promotivnom takmičenju učesnici prihvataju da ih ova zvanična Pravila obavezuju. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju takmičenja konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, uz prethodno javno objavljivanje u dnevnim listovima u kojima su objavljena Pravila ovog promotivnog takmičenja.

 

Odobrenje za organizovanje promotivnog takmičenja „SMS sreća sa znanjem je veća“ i saglasnost na Pravila ovog takmičenja dalo je Ministarstvo finansija/financija FBiH br. 05-15-147/11- A.P. od 23.02.2011. godine