Registracija Ultra korisnika

Registracijom podatka Ultra korisnici stiču pravo na dodjelu bonusa koji predstavlja dopunu korisničkog računa u određenom iznosu.

 

 

Obrazac za registraciju i specifične uslove možete preuzeti ovdje:

Obrazac za pravna lica

Obrazac za fizička lica 

Specifični uslovi  - Registracija Ultra korisnika

 

Registrirati se možete na bilo kojem prodajnom mjestu BH Telecoma popunjavanjem Obrasca, uz prilaganje Ultra certifikata i identifikacijskih dokumenata definisanih Uslovima za pružanje telekomunikacijskih usluga BH Telecoma (na uvid). 

 

Registraciju mogu izvršiti fizička i pravna lica korisnici Ultra usluge. 

 

Obrazac za registraciju je prihvaćen u trenutku kada korisnik primi SMS poruku o uspješnoj registraciji. 

Registracijski bonus  od 5 KM predstavlja dopunu korisničkog računa u iznosu definisanom  Cjenovnikom, a koji se dodjeljuje korisniku po prihvaćenoj  registraciji.
 

U slučajevima  kada podaci na Obrascu za registraciju nisu u skladu sa Specifičnim uslovima, ili ukoliko postoji sumnja da korisnik vrši zloupotrebu u skladu sa Opštim uslovima korisniku se ne dodjeljuje registracijski bonus.

Nadopunu ULTRA kredita vršite prema potrebi, a ovisno o iznosu dopune određen je rok upotrebe kredita.