BH Mobile

Kako mogu postati korisnik BH mobile mreže BH Telecoma?

Pretplatnici mobilne mreže BH Telecoma mogu postati punoljetna fizička lica i pravna lica iz BiH, kao i strana lica. 

Ukoliko želite biti jedan od pretplatnika na usluge mobilne mreže BH Telecoma dovoljno je da se sa svojom ličnom kartom ili pasošem obratite vama najbližem prodajnom mjestu BH Telecoma. Potpišete ugovor i vi ste pretplatnik. Pored identifikacionih dokumenata fizička lica su dužna dostaviti i CIPS-ov dokument "prijava prebivališta", prilikom prvog ugovaranja pružanja/korištenja usluga sa BH Telecomom.

Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa možete popuniti na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma koje je najbliže vašem mjestu prebivališta ili sjedištu firme.

 

Šta je SIM kartica BH Telecoma?

Sklapanjem ugovora sa BH Telecomom postajete naš pretplatnik i dobijate SIM karticu. SIM kartica je inteligentna kartica sa mikročipom u kojem su pohranjeni podaci vezani uz vaš pretplatnički broj, što znači da pretplatnički broj nije vezan za mobilni aparat nego SIM karticu.

 

Šta poduzeti ako je SIM kartica izgubljena ili ukradena? 

U slučaju gubitka ili krađe SIM kartice BH Telecom će na vaš zahtjev privremeno isključiti vaš broj. Za prijavu gubitka ili krađe SIM kartice pozovite 1444 i saopštite identifikacijske podatke. 

 

Kako izvršiti promjene paketa ili podataka o korisniku?

Ukoliko ste pretplatnik usluga mobilne mreže BH Telecoma u mogućnosti ste promijeniti svoj pretplatnički paket, pretplatnički broj, adresu, lične podatke, aktivirati i deaktivirati usluge i slično. Sve promjene možete izvrišiti na jednom od prodajnih mjesta BH Telecoma, a one jednostavnije poput promjene adrese i usluga možete promijeniti i pozivom na pozivni centar BH Telecoma 1444.

 

Kako  je moguće izvršiti prijenos pretplatničkog odnosa?

Prijenos pretplatničkog odnosa podrazumijeva promjenu osobe nosioca pretplatničkog statusa. Da bi ste prenijeli pretplatnički status na svom pretplatničkom broju ili brojevima, potrebno je da se uz ovjerenu pismenu izjavu o prijenosu pretplatničkog statusa potpiše i aneks na vaš pretplatnički ugovor. Aneks ugovora potpisuju davaoc i primalac pretplatničkog statusa.

Prijenos pretplatničkog statusa se naplaćuje prema važećem Cjenovniku a može se uraditi na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

Kako izvršiti prelazak prepaid-postpaid i obrnuto?

Kao korisnik usluga mobilne mreže BH Telecoma u mogućnosti ste jednom u toku kalendarske godine zahtijevati prijelaz sa pretplatničkog paketa na ULTRA servis i obratno.

 

Kako podnijeti zahtjev za dodatne usluge?

Pretplatnici usluga mobilne mreže BH Telecoma mogu izabrati jednu ili više dodatnih usluga za koje se uglavnom plaća mjesečni iznos, a neke su uključene u pretplatnički paket. Neke od dodatnih usluga su vam na raspolaganju automatski aktiviranjem korisničkog broja kao na primjer prikaz broja pozivaoca, preusmjerenje poziva, zabrana poziva, zadržavanje poziva i mnogi drugi.

BH Telecom svojim korisnicima omogućava i mnoge dodatne usluge po prigodnim cijenama.

 

Da li mogu koristiti SIM kartice BH Telecoma za fiskalnu kasu?

BH Telecom u svojoj ponudi ima paket usluga namijenjen obaveznicima fiskalizacije.

Kome je namijenjena usluga fiskalne kase?

Usluga je namijenjena za pravna i fizička lica koja podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema.

Šta usluga uključuje?

Usluga uključuje isporuku, instalaciju i puštanje u rad SIM kartica u fiskalnim uređajima.

Realizacija usluge, obaveze BH Telecoma obaveze distributera:

•         Usluga se realizuje putem servisno-distributivne mreže ovlaštenih proizvođača/distributera fiskalnih sistema, koji u ime BH Telecoma ugovaraju korištenje usluge sa korisnikom fiskalnog sistema, tj. sa fiszičkim ili pravnim licem;

•         Ovlašteni serviser/distributer je dužan da omogući korisniku fiskalnog sistem ugovaranje usluge sa BH Telecomom, odnosno da korisniku fiskalnog sistema omogući prijenos podataka od fiskalnih uređaja do servera Porezne uprave FBiH;

•         Ovlašteni serviser/distributer je odgovoran za održavanje funkcionalnosti fiskalnog uređaja koji uključuje i SIM karticu;

•         Obaveze BH Telecoma su da u slučaju smetnje u funcionisanju telekomunikacijskih usluga, na vrijeme otkloni taj problem, a za koji ga je dužan obavijestiti distributer.

Ko su distributeri, ko je odgovoran za funcionisanje usluge?

Distributer je zadužen da pravnom/fizičkom licu omogući ugovaranje usluge, da obezbijedi prijenos podataka od fiskalnih uređaja do servera Porezne uprave FBiH, kao i da od BH Telecoma prilikom zaključivanja ugovora zatraži onoliko SIM kartica koliko je to ugovorom definisano. 

 

Kako mogu izabrati mrežu drugog operatora na mini laptopu koji sam kupio u BH Telecomu?

Problem kod MINI LAPTOPA Acer iz ponude asemblirane usluge BH Telecoma, koji je nastajao zbog nemogućnosti ručnog odabira operatora mobilne mreže riješava se reinstalacijom Acer 3G connection manager aplikacije i instalacijom novih drivera. Instacioni program se može preuzeti na linku: http://support.acer-euro.com/drivers/downloads_gd.html.

 Nakon što se preuzme datoteka "3G_Option_(GTM382E)_v5.0.2 9.0_win7x86" potrebno je pokrenuti "autorun" i sačekati da se završi proces reinstalacije aplikacije i instalacije novih driver-a. Nakon toga obavezno resetovati računar. Korisnici mogu nakon uspješne instalacije driver-a ručno odabrati mrežnog operatora pokretanjem opcije "More" pa "Network Selection".

  

Kako da konfigurišem 3G modem koji nije BH Telecom-ov za mobilni internet?

Korisnici koji imaju laptope u kojima su intergirani 3G modemi ili koriste PCMCIA karticu odnosno USB modem sa SIM karticom BH Telecoma na kojoj je aktivirana GPRS usluga, takođe mogu konfigurisati profil za konekciju putem BH Mobile mreže. Sve što je potrebno da u svom interfejsu ili Connection Manageru kreiraju u opciji konekcije novi profil za internet, koji kasnije trebaju izabrati kao podrazumjevani. Dovoljno je da ukucaju APN minternet.bhmobile.ba (mInternet,Ultra Net paket) ili active.bhmobile.ba (za ostale pakete), te ako je potrebno u opciji dial number ukucaju *99#. Nakon toga treba izabrati ovaj profil kao defaultni.

Napomena: ukoliko korisnici imaju OS Windows 7, i nakon što ubace SIM karticu ista se ne prepoznaje, potrebno je da od proizvođača laptopa na njihovoj oficijelnoj WEB stranici preuzmu Driver za aplikaciju koji će prepoznati SIM karticu, i nakon toga provesti proceduru koja je prethodno objašnjena.

 

Kako da na mobitelu sa Android operativnim sistemom koristim GPRS i MMS usluge? 

Podešavanje GPRS profila se vrši na način da u glavnom meniju odaberete Postavke, pa Postavke povezivanja, zatim Postavke mobilne mreže, te nakon toga Pristupne tačke. Nakon navedenog potrebno je izabrati opciju Novi APN  i unijeti sljedeće:

Ime: BHMobile WAP  - pa uredu

APN: active .bhmobile.ba  - pa uredu ako se radi o Ultra net kartici onda ukucati minternet.bhmobile.ba

Sve ostalo u profilu treba ostaviti prazno, i ništa dodatno ne ukucavati. Nakon ovoga izabrati Spremi.

Zatim iz menija koji se pojavi izabrati Pristupne tačke i kliknuti na profil koji smo kreirali u ovom slučaju profil BHMobile Wap ( treba pored profila da bude zelena tačka koja označava da je profil izabran kao osnovni). Ovim je konfiguracija za uslugu GPRS-a na ANDROID platformi uspješno unesena.

 

Kako da na mobitelu sa Android operativnim sistemom koristim MMS ?

Glavni meni - Postavke - Postavke povezivanja - Postavke mobilne mreže - Pristupne tačke. Izabrati opciju Novi APN i ukucati sljedeće:

Ime: BHMobile MMS - pa uredu

APN. mms.bhmobile.ba - pa uredu

Na dnu profila potrebno je ukucati sljedeće: 

MMSC: http://mms.bhmobile.ba/cmmsc/post  - pa uredu 

MMS proxy: 195.222.056.041 - pa uredu 

MMS ulaz: 8080 - pa uredu

Nakon navedenih unosa u profil ne treba više ništa  ukucavati.

Sada izabrati Spremi. Ovim je i profil za MMS konfigurisan. Ostale postavke za MMS profil su već postavljene u telefonu i nije ih potrebno mijenjati.

Napomena: Telefoni sa ANDROID platformom koji su kupljeni kod BH Telecoma, imaju unaprijed definisane profile za MMS i GPRS, tako da ih nije potrebno kreirati. Dovoljno je ubaciti SIM karticu koja ima prijavljene usluge i profili se automatski sami aktiviraju.

 

Zašto mi je na računu došla stavka GPRS roaming?

Slanje MMS poruka i GPRS konekcije u roamingu, strani operatori  naplaćuju tako što obračunavaju minimalnu jedinicu za ostvareni saobraćaj od 100 kB (u domaćoj mreži ista je 10 kB). Kod tarifiranja GPRS i MMS saobraćaja nebitno je trajanje konekcije već samo količina poslanih i primljenih podataka zaokružena u jednicama od 10 kB.

Najviše prigovora na GPRS roaming su imali korisnici aparata tipa iPhone, HTC smartphone, te pojedinih modela marke Samsung, Sony Ericsson, LG, NOKIA. Korisnicima su dolazili enormnono visoki računi iz razloga što ovi aparati imaju aplikacije poznate kao widgets i gadgets, koje zahtijevaju stalnu konekciju na internet, i na taj način korisnicima bez njihovog znanja stvaraju dodatne troškove. Takve su na primjer aplikacije za vremensku prognozu, stanje na berzi, kao i ostale aplikacije koje zahtjevaju povremenu konekciju na internet, e-mail klijenta sa automatskom provjerom poruka. Ono što je potrebno da korisnik uradi kako bi izbjegao visoke troškove roaminga je da isključi data roaming na svom mobitelu ili drugom prijenosnom uređaju. Kod nekih uređaja najsigurnija zaštita je potpuno isključenje GPRS i MMS servisa na samom uređaju dok ste u roamingu.

 

Da li je moguće izvršiti zakup/iznajmljivanje SIM/mobilnih aparata?

•  Iznajmljivanje SIM kartice i/ili GSM korisničkog uređaja - Izvod iz Općih uvjeta

•  Iznajmljivanje SIM kartice i/ili GSM korisničkog uređaja odobrava se samo uz uplatu akontacije u skladu sa Cjenovnikom.

•  BH Telecom dodjeljuje korisniku SIM karticu i/ili GSM korisnički uređaj koje je korisnik dužan vratiti u roku od 48 sati od dana isteka roka utvrđenog za iznajmljivanje.

•  BH Telecom ne odgovara za štetu nastalu usljed nepravilnog rukovanja, krađe ili gubitka SIM kartice i/ili GSM korisničkog uređaja, odgovara korisnik.

•  Nastalu štetu iz prethodnog stava BH Telecom će naplatiti iz iznosa položenog depozita.

 

Kako da koristim mojaTV uslugu na svom mobilnom aparatu?

BH Telecom je od 25.10.2010. godine za svoje prepaid i postpaid korisnike omogućio besplatno korištenje novih usluga „Moja TV mobile“. Testna faza za korištenje usluga „Moja TV mobile“ se produžava do 02.03.2011. godine! U ovom periodu usluga je besplatna.

Da bi korisnik mogao testirati/koristiti uslugu potrebno je da ima aktiviran jedan od GPRS paketa, da mu je funkcionalana GPRS, da posjeduje 3G telefon, da je izabrao 3G mrežu BH Telecoma, zatim da koristi GPRS profil BHMobileInternet na mobitelu, te da u opciji Playera na svom mobilnom aparatu (koji omogućava gledanje IP televizije), izabere navedeni profil i u streaming podešenjima isključi proxy.

 

 Zašto mi ne radi BH Telecom USB modem na laptopu sa Windows 7 OS-m?

USB Modem BH Telecoma od operativnih sistema podržava :

 ·         Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

 ·         Microsoft Windows XP Service Pack 1 i 2

 ·         Microsoft Windows Vista

 ·         Mac OS x 10.5

S obzirom da se u međuvremenu pojavio Microsoft Windows 7 kao novi operativni sistem, BH Telecom je za svoje korisnike preporučuje instaliranje novog drivera koji korisnik može preuzeti na linku http://www.bhtelecom.ba/4322.html

Nakon instalacije ovog drivera, BH Telecom SIM kartica se prepoznaje i ukucavanjem PIN-a SIM kartica se prijavljuje na BH Mobile mrežu. Nakon toga se konfiguriše pristupna tačka koja odgovara korisnikovom paketu usluga (active.bhmobile.ba ili minternet.bhmobile.ba).

 

Da li mogu koristiti GPRS i MMS usluge na svom Blackberry aparatu?

Blackberry je mobilni aparat koji se može konfigurisati za mobilni internet ukoliko se koristi i SIM kartica BH Telecoma. Korisnici isto tako mogu koristiti Blackberry sa nekom drugom SIM karticom u našoj mreži ako su u roamingu, naravno ako sa takvom mrežom BH Telecom ima potpisan GPRS/3G roaming ugovor.

 

Kako se konfiguriše Blackberry uređaj za GPRS? 

Uređaj se konfiguriše tako što se na isti instalira mobilni pretraživač Opera Mini, koji korisnici mogu pronaći na internetu za svoj model Blackberry-ja. Nakom što instaliraju Operu Mini, potrebno je u opciji Settings pronaći i izabrati TCP/IP i ukucati odgovarajuću pristupnu tačku: APN active.bhmobile.ba (ili minternet.bhmobile.ba za internet pakete). 

Nakon toga obavezno resetovati aparat i pokrenuti pretraživač Operu Mini. Važno je napomenuti da korisnik neće moći koristiti pojedine aplikacije koje ima Blackberry a za koje je potrebna mrežna podrška, ali će imati pristup internetu te na taj način i email serverima i ostalim web sadržajima.

Kako se konfiguriše Blackberry uređaj za korištenje MMS-a?

Većina Blackberry uređaja nema MMS funkcionalnost ali postoje nezavisne aplikacije koje omogućavaju slanje/prijem MMS poruka a mogu se preuzeti sa interneta. Važno je da se prilikom konfiguracije ove usluge unese sljedeće:

MMS APN: mms.bhmobile.ba

MMSC: http://mms.bhmobile.ba/cmmsc/post

MMS proxy: 195.222.056.041  

MMS ulaz: 8080 

 

Pitanje: Vidio sam reklamu za mOffice uslugu BH Telecoma pa me interesuje šta ona uključuje?

Kome je ova usluga namijenjena?

Prvenstveno poslovnim korisnicima, kao i onima koji imaju potrebu da koriste savremen način komuniciranja kada se nalaze van ureda. Samo postpaid korisnici BH Mobile mreže mogu koristiti ovu uslugu.

Gdje se može aktivirati mOffice?

Na svim prodajnim mjestima BH Telecoma, ili pozivom na broj Kontakt centra BH Telecoma: 1444.

Šta omogućava mOffice?

•         Pristup svim Internet uslugama na jednom mjestu;

•         Push tehnologiju, koja automatski osigurava obavijest o pristiglom e-mailu;

•         Mogućnost spašavanja svih kontakata sa mobilnog telefona na WEB/WAP portal;

•         Korisnik usluge dobija jednu e-mail adresu (formata 3876XXXXXXX@bhmobile.ba); 

•         Kreiranje još 3 „alias“ adrese po izboru, kao i mogućnost prijema i slanja e-mail poruka sa do 8 drugih e-mail računa (npr. Yahoo mail, Gmail itd).

Pretplata na mjesečnoj osnovi za mOffice uslugu iznosi 5 KM, bez PDV-a

Šta je sve uključeno u pretplatu?

•         Dodjela mailboxa kapaciteta 100 MB i osnovna e-mail adresa oblika 38761XXXXXX@bhmobile.ba, uz mogućnost kreiranja dodatne 3 alias adrese;

•         Besplatno slanje i primanje e-mail poruka putem mobilnog telefona mMail;

•         Besplatna notifikacija o primljenim e-mail porukama i podsjetnik o planiranim obavezama;

•         Mogućnost uvezivanja do 8 korisničkih e-mail računa;

•         Mogućnost poranjivanja dokumenata na mMail serveru sa lokalnog računara.

Na kojim paketima se može koristiti mOffice?

•         mSurf      100 MB

•         mSurf      500 MB

•         mSurf         1 GB

•         mSurf         3 GB

•         mSurf         9 GB

•         mInternet  500 MB

•         mInternet    1   GB

•         mInternet    3   GB

•         mInternet    9   GB

Šta su navažnije karakteristike ove usluge?

-          Besplatno korištenje, tj. korisnici mogu neograničeno slati i primati e-mailove, bez naplate ostvarenog saobraćaja dok su u BH Mobile mreži;

-          Proširenje mailboxa na 100 MB, za pohranjivanje e-mail poruka;

-          U sklopu pretplate na ovu uslugu osiguran je potpuno besplatan pregled pristiglih e-mailova kao i download priloga (attachmenta) iz korisničkog e-maila.

mMail uslugu za razliku od mOffice-a, mogu da koriste  postpaid i prepaid korisnici, nije omogućeno besplatno slanje i primanje e-mail poruka, kao kod mOffice-a. Korištenje  mMail usluge se obračunava kroz generisani GPRS promet u zavisnosti od GPRS paketa koji se koristi.

 

Kupio sam Nokia N8 mobitel u BH Telecomu i ne mogu da ga ugasim?

 

Da bi se aparat pravilno isključio i da bi nakon ponovnog uključivanja radio ispravno potrebno je uraditi sljedeće: pritisnuti do kraja tipku za gašenje (na gornjoj strani mobitela u desnom uglu) i držati je tako sve dok nakon gašenja displeja telefon ne zavibrira tri puta.

  

___________________________________________________________

1.       Reklamacije na ULTRA dopunu.

a)      Kartica iskorištena .

b)      Na kartici nisu vidljivi tj. izbrisani brojevi.

 

Odgovor:

 

- Ako je kartica iskorištena – potrebna je pismena reklamacija na GSM šalteru.Nakon kontrole sporne kartice korisnik pismeno dobije odgovor  o prihvatanju ili odbijanju reklamacije/žalbe.

 

- Ako na kartici nisu vidljivi brojevi, tj. ako su izbrisani, potrebno je da pozovete broj 1444 gdje ćete od operatora dobiti podršku za dopunu uz provjeru određenih podataka.

 

 

 

    2.   Žalbe/Reklamacije na uslugu Ultra plus.

 

Pitanje:

 

Korisnik ne dobiva - 5KM , na osnovu kupovine mobilnog aparata  ili kupovinom ULTRA start paketa.

 

Odgovor:

 

Reklamacija na Ultra plus uslugu se podnosi pozivom na broj 1444 ili odlaskom na prodajno mjesto BH Telecoma.

 

Uposlenik BH Telecoma uzima od korisnika podatke o spornoj reklamaciji, vrši provjeu podataka i šalje na daljnje postupanje.

 

 

 

     3. Zahtjev za ponovnim uključenjem Ultra broja –reaktivacija Ultra broja.

 

Pitanje:

 

Ukoliko korisnik ne može da ostvari pozive sa svog broja, jer nije izvršio dopunu kredita na vrijeme

 

(90 dana od dana aktivacije -10 KM, 120 dana -20KM, 180 dana - 50KM).

 

Odgovor:

 

Možete podnijeti  podnijeti pismenu molbu za reaktivaciju broja, uz provjeru da li postoje tehničke mogučnosti za ponovnim uključenjem.

 

 

     4. Reklamacije /žalbe na nacionalni roaming. 

 

Pitanje:

 

Korištenje mreže drugih operatora  ( BIHER i MOBIS), žalbe na visok račun prilikom korištenja druge dvije mreže.

 

Odgovor:

 

Potrebno je da uradite  manuelni način  podešavanja preferiranog operatora tj. svog operatora , kako bi se izbjegli troškovi roaming usluga.

 

Korisnik POSTPAID usluge treba da se odjave sa nacionalnog roaminga na broj 1444.

 

Za ULTRA korisnike , šalje se SMS na broj 061 1113  sa porukom PRIJAVA ili ODJAVA.

 

 

 

5.  Reklamacije na korištenje SMS usluga.

 

Pitanje:

 

Problem slanja SMS  sa A broja na B broj , kao i prijema poruka.

 

Odgovor:

 

a) Potrebno je provjeriti kako je ukucan  broja 061 125522 –SMS centar BH Telecoma.

 

b) Provjerite da li u pravilnom  formatu šaljete SMS poruke.

 

c) Obavezna provjera SMS centra tj. brisanje SMS poruka iz INBOX-a.

 

d) Za ostale probleme možete pozvati 1444 ili pismenim putem dostaviti reklamaciju/žalbu na SMS poruke.

 

 

 

     6. Problem sa dekodiranim aparatima.

 

Pitanje:

 

Problem poziva koji se registruju na GSM mreži sa loše dekodiranih aparata.

 

Odgovor:

 

Reklamacije ovog tipa su veoma česte i vezane su za problem korištenja dekodiranih mobilnih aparata koji su programirani za određenog mobilnog operatora.Dekodiranjem ovakvih aparata tj. skidanjem zaštite za ubacivanje SIM kartice samo određenog operatora ne skidaju se i sve programirane mogućnosti koje su vrlo često skrivene za izmjene od strane korisnika .Tako se dešava da sa ili čak bez znanja korisnika mobilni aparat poziva servisne brojeve mobilnog operatora i logično je da su ti brojevi nepoznati korisniku koji  ih negira kao svije pozive.

 

Potrebno je skrenuti pažnju na ovaj detalj svim našim korisnicima koji reklamiraju slićne probleme a koji dolaze u vezi sa korištenjem necertificiranih mobilnih aparata.Problem postaje još veći sa činjenicom da na našem tržištu dolaze tzv. klonirani mobilni aparati ili aparati u „orginalnom“ pakovanju a koji su u stvari reciklirani ili piratski i koji donose slične probleme.

 

 

 

     7.  Žalbe/reklamacije na GSM mrežu.

 

Odgovor:

 

Žalbe na kvalitet signala podnose se pozivom na broj 1444 ili na prodajnom mjestu BH Telecoma.

 

 

 

    8.   Žalba na visok račun – korisnici broja A i B nisu zaključili aktivan poziv.

 

Pitanje:

 

Problem sa prekidanjem aktivne veze između dva pretplatnika.

 

Odgovor:

 

Provjerite da li ste poslije razgovora  pravilno prekinuli aktivan poziv.

 

 

 

   9.   Problem sa korištenjem usluga GPRS i MMS

 

Pitanje:

 

Aktivirao sam GPRS i MMS te primio postavke ali mi i dalje usluge ne funkcionišu!

 

Odgovor:

 

Na našem portalu imate detaljno objašnjen manuelni način konfiguracije mobilnih aparata za korištenje GPRS-a i MMS-a.

 

 

 

Opće postavke za GPRS:

 

 

 

Ime profila: Active

 

User Name: ostaviti prazno

 

Password: ostaviti prazno

 

APN: active.bhmobile.ba

 

IP address (WAP): 195.222.056.041 PORT:8080 ili 9201

 

Home page: wap.bhmobile.ba  

 

 

Opće postavke za MMS: 

 

Ime profila: BHmobileMMS

 

User Name: ostaviti prazno

 

Password: ostaviti prazno

 

APN: mms.bhmobile.ba

 

IP address (WAP): 195.222.056.041 PORT:8080 ili 9201

 

Adresa servera: mms.bhmobile.ba/cmmsc/post

 

 

 

    10.   Pitanja koja se odnose na povezivanje laptopa i mobilnog aparata

 

 

 

Pitanje:

 

Na koji način se može povezati laptop i mobilni aparat da bi se koristio mobilni internet?

 

Odgovor:

 

Ukoliko GPRS želite koristiti za spajanje na Internet sa PC računara ili laptopa, potrebno je da unesete dodatne postavke u računar, a to su:

 

 

 

    GPRS Dial UP broj: *99***RB#, gdje je RB redni broj prethodno podešene postavke na mobilnom telefonu, GPRS account (npr. 1, 2, 3,...).

 

 

Korištenje mobilnog telefona i računara u svrhu spajanja na Internet moguće je samo uz pomoć:

 

Bluetooth-a, Infrared komunikacije ili originalnim Data kablovima. Ukoliko koristite neoriginalne dijelove i kablove mogući su problemi u ostvarivanju komunikacije.

 

Da biste pristupili mobilnom Internetu potreban je originalni software, koji dobijete uz mobilni telefon na CD-u ili ga možete pronaći i preuzeti (download) sa oficijelnih stranica proizvođača (Sony Ericsson, Nokia, Siemens, Panasonic itd). Nakon instalacije kreira se internet profil u koji se unese samo pristupna tačka (apn): active.bhmobile.ba

 

Opcije username i password ostaviti prazne.

 

 

 

   11.    Pitanja koja se odnose na korištenje e-maila putem mobilnog aparata

 

 

 

Pitanje:

 

Na koji način mogu koristiti e-mail putem mobilnog aparata?

 

Odgovor: 

 

Za korištenje e-maila putem mobilnog aparata potrebno je da imate aktiviran i funkcionalan GPRS te da imate aktivnu e-mail adresu. Mobilni aparati imaju e-mail klient koji se konfiguriše kao outlook express u računaru, znači potrebna Vam  je incoming i outgoing adresa servera, username i password te odabir profila konekcije GPRS-a koji se koristi za mobilni internet.

 

Ukoliko nemate aktivnu mail adresu možete koristiti uslugu mMail koja je besplatno aktivirana svim korisnicima koji imaju aktiviran GPRS.

 

  

 

    12.    Pitanja koja se odnose na korištenje navigacije putem mobilnog aparata

 

 

 

Pitanje:

 

Kupio sam mobilni aparat NOKIA N95 i želim koristiti GPS!

 

Odgovor:

 

NOKIA N95 ima integrisan GPS modul. Za korištenje GPS navigacije potrebno je da u memoriji telefona imate odgovarajuću mapu za regiju gdje se nalazite. Mape se mogu downloadovati putem računara i prebaciti na mobilni aparat putem usb kabla ili druga opcija je da se izvrši download mape automatski putem GPRS-a. Dok se GPS prijemnik povezuje sa satelitima u memoriju mobilnog aparata se automatski downloaduju mape putem GPRS-a prema važećem cjenovniku  BH Telecoma. 

 

  

 

  13.    Pitanja vezana za uslugu mMail 

 

Pitanje:

 

Koje su osnovne funkcionalnosti usluge mMail?

 

Odgovor:

 

Usluga mMail omogućava korištenje e-mail servisa putem WAP-a i WEB-a.

 

 

 

mMail account je definiran u obliku 3876xxxxxxx@bhmobile.ba, a možete dodatno kreirati do 3 adrese (aliasa) oblika text@bhmobile.ba, gdje je text riječ koju sami određujete i koju možete mijenjati

 

 

 

Sa mMail-om sve vaše e-mail poruke su dostupne u svakom trenutku, i dok ste mobilni

 

Pristup adresaru, kalendaru, zadacima i dokumentima putem WEB ili WAP pretraživača.

 

Sinhronizacija adresara, zadataka i kalendara mobilnog telefona sa mMail portalom. Podaci o kontaktima, kalendarskim zapisima itd., uvijek on-line i sigurni od mogućeg gubljenja, pada softwer-a i raznih drugih situacija sa mobilnim telefonom ili PC-om.

 

mMail omogućava integraciju do 8 drugih mail accounta (externi accounta- POP3 i IMAP4). Ova funkcionalost omogućava da sve poruke dolaze na jedno mjesto.

 

Jednostavnost korištenja WAP-Push obavijesti (samo jednim klikom direktno idete na primljeni e-mail, definisani zadatak ili kalendarski zapis). Potrebno je samo da mobilni telefon podržava ovu funkcionalnost.

 

 

 

Svaki korisnik GPRS usluge automatski, besplatno ima otvoren mMail account veličine 5MB.

 

Korištenje mMail usluge se obračunava kroz generisani GPRS promet u zavisnosti od GPRS paketa koji koristite.

 

 

 

    14.   Pitanja vezana za  m-commerce?

 

 

Pitanje:

 

Koliki je dnevni a koliki mjesečni limit?

 

Odgovor:

 

Dnevni limit je 20,00 KM a mjesečni limit je 30,00 KM. 

 

 

Pitanje:

 

Koji je ispravan format poruke za mCommerce?

 

 

 

Odgovor:

 

Ispravan format je :        

 

1.5 38761******     pozdravna poruka.

 

1.5 je iznos novca - 1,5 KM. Poslije iznosa novca obavezan je razmak pa broj telefona u formatu 38761****** 

 

Pozdravna poruka nije obavezna.

 

 

 

    15.   Pitanja vezana za iPhone i mobilni internet

 

Pitanje:

 

Kako da konfigurišem iPhone za korištenje GPRS-a?

 

Odgovor:

 

 

Kroz opcije menija  Settings → General → Network → EDGE 

 

 

Unijeti pristupnu tačku (apn): active.bhmobile.ba

 

 

Username i Password ostaviti prazno

 

 

16.   Pitanja vezana za SMS

 

Pitanje:

 

Korisnik se žali da je poslao jednu SMS poruku a naplaćeno mu je više poruka.

 

Odgovor:

 

Neki modeli mobilnih aparata koriste tzv. Unicode šemu kodiranja teksta po kojoj se svaki karakter ili samo oni koji nisu iz engleskog alfabeta, kodira sa 2 umjesto jednim bajtom. Na taj način tekst poruke koji broji manje od 160 znakova može prijeći limit SMS poruke od 160 bajta. U tom slučaju se poruke isporučuju kao više uvezanih SMS poruka sa 160 ili manje bajta u svakoj.

 

15.   Pitanja vezana za  USB modeme

 

 

Pitanje:

 

Gdje da nađem drivere i upustvo za USB modem ZTE MF 636?

 

Odgovor:

 

Drivere i upustvo za USB modem ZTE MF 636 možete naći na  linkovima:

 

 

 16. Imam poziv iz inostranstva, a na telefonskom aparatu se pojavljuje nacionalni broj?

 

Ukoliko primite poziv iz inostranstva, a na telefonskom aparatu se pojavi neki nacionalni broj, potrebno je da čim prije pošaljete informaciju o tom broju na e-mail adresu prijava@bhtelecom.ba ili prijavite broj pozivom na 1444. U pitanju je zloupotreba telekomunikacijskih usluga.