BH Telecom | 31.01.2012 15:16

NOVE, NIŽE CIJENE ZA USLUGE Moja TV , TopInternet i ADSL


Od 1. marta 2012. godine će se u Cjenovniku usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma primjenjivati sljedeće izmjene:


ADSL

                

                

 Naziv usluge
 

Jedinica mjere
 

Osnovna cijena
 

Pristup uslugama: Net1G;netFlat2;netFlat4;netFlat6;netFlat8;netFlat12
 

 

 

a)     za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

 

 

 

b)     za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

 

 

 

jednokratno
 

 

 

 

 

 

  10,00

 

 

 

60,00

 

 

 

Pristup usluzi netFlat Pro 

a)   za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

 

b)   za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

jednokratno
 

  

30,00

 
60,00

 

 

Multimedijalni paketi- Moja TV 

 

           

 Naziv usluge

Jedinica mjere

 Osnovna
 cijena 

 Pristup usluzi za: 
 

·         korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

 

·         korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji

jednokratno

 

 

 

10 KM

  


 

60 KM

 

*Cijene su prikazane bez uračunatog PDV-a.

 

TopInternet aktivacija usluge

           

 Naziv usluge

Jedinica mjere

Osnovna cijena 

Aktivacija usluge: 

-          za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma:

 

·         ADSL priključak

 

·         MojaTV ili analogni/ISDN priključak

 

-          za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma

 

jednokratno 

 

 

besplatno

 

  

 

10 KM

 

 

 

 

60 KM

 

TopInternet – mjesečna naknada                                   

                                    

Naziv usluge

Jedinica mjere

Osnovna cijena

Naknada za TopInternet pakete 

Napomena:

Mjesečna naknada u prvom i posljednjem mjesecu korištenja paketa obračunava se proporcionalno broju dana korištenja usluge. 

 

TopInternet Paket 1

 

mjesečno

 

 

20 KM

  

  

Napomene:

 

̵        U cijenu pretplate uključeno je:


 • Neograničeno korištenje na fer osnovi za ADSL pristup,  
 • Besplatno korištenje usluge WLAN pristup Internetu BH Telecoma,  
 • 500 MB mobilnog internet saobraćaja. 
 

̵        Neutrošeni saobraćaj ne prenosi se u naredni obračunski period. 

 

TopInternet Paket 2  

 mjesečno

 30 KM

 

Napomene:

 

̵        U cijenu pretplate uključeno je:

   
 • neograničeno korištenje na fer osnovi za ADSL pristup, 
 • besplatno korištenje usluge WLAN pristup Internetu BH Telecoma, 
 • 1 GB mobilnog internet saobraćaja. 

̵        Neutrošeni saobraćaj ne prenosi se u naredni obračunski period. 

 

 TopInternet Paket 3
 

 mjesečno

 40 KM
 


Napomene: 

 

̵        U cijenu pretplate uključeno je: 

 • neograničeno korištenje na fer osnovi za ADSL pristup, 
 • besplatno korištenje usluge WLAN pristup Internetu BH Telecoma, 
 • 5 GB mobilnog internet saobraćaja. 

̵        Neutrošeni saobraćaj ne prenosi se u naredni obračunski period. 

 

*Cijene su prikazane bez uračunatog PDV-a.

 

 

Od 1.marta mijenja se u Cjenovniku BH Telecoma i napomena o pravima korištenja usluge Fiksni pristup internetu – paket Eduka i glasi: 

„Paket "Eduka" je namijenjen isključivo za obrazovne institucije, i to: škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.“