| 17.07.2013 13:10

MojaTV – UVIJEK bolja i bogatija!


NOVA MojaTV, sa šest novih paketa i postojećim paketima sa većim benefitima i nižim cijenama!


Za nove korisnike i 50% popusta na prve tri mjesečne naknade tokom trajanja prodajne akcije od 15.08. do 15.09.2013.!

 

U NOVOJ PONUDI multimedijalnih MojaTV paketa BH Telecoma za fizička lica bit će dostupni, uz postojeće, značajno unaprijeđene pakete, i šest novih paketa usluga, kreiranih prema različitim potrebama korisnika.

 

Novi paketi u ponudi su:

  • MojaTV Basic, MojaTV Phone+, MojaTV Full+, koji će biti dostupni od 15. avgusta i
  • Moja TV BH, Moja TV Net Speed, Moja TV Full Speed +, koji će biti dostupni od 5. septembra.

 

MojaTV BH (mj. naknada: 10 KM sa PDV-om) i MojaTV Basic (mj. naknada: 22,23 KM sa PDV) paketi uključuju IPTV uslugu, pri čemu MojaTV BH paket uključuje praćenje programskih sadržaja TV stanica sa područja BiH, dok MojaTV Basic paket uključuje sve TV sadržaje iz standardne ponude BH Telecoma (više od 130 TV kanala).

MojaTV Phone+ paket (mj. naknada: 26,33 KM sa PDV-om) uključuje IPTV uslugu i fiksnu telefonsku uslugu. U cijenu mjesečne pretplate uključen je bonus od 1.500 minuta za pozive prema svim fiksnim telefonskim mrežama u BiH, uz naplatu uspostave poziva po cijeni od 0,034 KM sa PDV-om, kao i neograničen SMS saobraćaj unutar fiksne mreže BH Telecoma.

MojaTV Net Speed paket (mj. naknada: 81,90 KM sa PDV) uključuje IPTV uslugu i xDSL Internet pristup sa neograničenim korištenjem na „fer osnovi“, pristupne brzine do 40/1 Mbps.

MojaTV Full+ (mj. naknada: 45,63 KM sa PDV-om) i MojaTV Full Speed+ (mj. naknada: 91,26 KM sa PDV-om) paketi uključuju IPTV uslugu, fiksnu telefonsku uslugu i xDSL pristup Internetu. U cijenu mjesečne pretplate je uključen bonus od 1.500 minuta za pozive prema svim fiksnim telefonskim mrežama u BiH, uz naplatu uspostave poziva od 0,034 KM sa uračunatim PDV-om, kao i neograničen SMS saobraćaj unutar fiksne mreže BH Telecoma,te xDSL Internet pristup sa neograničenim korištenjem na  fer osnovi.

 

Cijene pristupa usluzi za nove pakete jednake su kao i za postojeće i iznose:

 

  • za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 11,70 KM sa PDV-om;
  • za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 58,50 KM sa PDV-om.

 

Također, od 15.08.2013. godine je uvedena mogućnost da korisnici BH Line tarifnih paketa Phone 15 i Phone 25 u toku trajanja obaveznog odnosa izvrše prelazak na korištenje MojaTV paketa, koji uključuju fiksni telefonski priključak, bez obaveze izmirenja troškova koji proizlaze po osnovu prijevremenog prekida obaveznog trajanja ugovornog odnosa za Phone tarifne pakete. Uslov je da korisnik zaključi ugovor o korištenju MojaTV usluge sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa, tj. na duži period od preostalog perioda obaveznog trajanja ugovora za tarifni paket Phone.

 

Unaprjeđenja postojećih paketa MojaTV usluge (MojaTV Phone, MojaTV Full i MojaTV Premi paketa), koja će se primjenjivati od 15.08.2013.

 

·      Korisnici paketa MojaTV Phone, MojaTV Full i MojaTV Premi moći će izabrati jedan BH Mobile Naj broj, prema kojem će pozivi sa fiksnog broja korisnika biti naplaćivani po 50% nižoj cijeni;

·      Snižene su cijene mjesečne naknade za pakete: MojaTV Net, MojaTV Full i MojaTV Premi, i to: za paket MojaTV Net  sa 40.95 KM na 36,27 KM, za paket MojaTV Full  sa 64,35 KM na 59,67 KM i za paket MojaTV Premi sa 105,30 KM na 100,62 KM. Sve cijene su prikazane sa PDV-om.

·      Usluga „Moja TV Videoteka“ od 15.08.2013.godine će biti dostupna korisnicima kao dodatna usluga koja će se naplaćivati po Cjenovniku.

 

 

PROMOTIVNO – PRODAJNA AKCIJA za nove korisnike

 

BH Telecom će od 15.08. do 15.09.2013. za nove korisnike paketa; MojaTV Phone, MojaTV Phone +, MojaTV Net, MojaTV Full, MojaTV Full + i MojaTV Premi organizovati i promotivno-prodajnu akciju. Korisnici koji u navedenom periodu podnesu zahtjev za aktivaciju bilo kojeg od navedenih paketa MojeTV, ostvarit će 50% popusta na prve tri mjesečne naknade za odabrani MojaTV paket, počevod datuma aktivacije usluge.*(*Navedeni popust se ne primjenjuje na cijenu pristupne takse, cijenu korištenja dodatnih i administrativnih usluga,  cijene saobraćaja i druge usluge.).

 

Specifični uslovi za pružanje ove usluge

 

Dajemo više...

BH Telecom