BH Telecom | 25.05.2012 16:19

Održana 32. Skupština dioničara BH Telecoma


Danas je u prostorijama BH Telecoma, sa početkom u 10:00 sati, održana 32. Skupština dioničara Dioničkog društva BH Telecom.


Pored izvršenog izbora presjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika, na 32. Skupštini dioničara je usvojen Izvještaj o poslovanju Društva za 2011. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Također je na današnjem zasjedanju usvojena i Odluka o raspodjeli dobiti za 2011. godinu.

 

Godišnji izvještaj /Annual report 2011

 

Izvještaj neovisnog revizora

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta


Izvještaj o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period I - XII 2011.godineBH Telecom