| 02.12.2016 19:22

Važno obavještenje


Zaštita mreže od napada


Poštovani korisnici,

 

Informišemo Vas da su u proteklih nekoliko dana uočeni internet napadi na mreže telekom operatora u regionu, a od sinoć i na modeme naših internet korisnika. Obzirom na činjenicu da je mreža BH Telecoma zaštićena sigurnim protokolima za zaštitu podataka svih korisnika uz poštovanje vrhunskih standarda u ovoj oblasti, ne postoji mogućnost za narušavanje sigurnosti podataka u mreži. Međutim, obzirom da napadi imaju za cilj prisilno konektovanje na pojedinačne modeme korisnika a što je onemogućeno sigurnosnim postavkama u mreži BH Telecoma, moguća je pojava učestalog pada konekcije na internet mrežu (sistem prilikom detektovanja pokušaja napada automatski zatvara pristup nakon čega se prekida konekcija na vanjski internet i modem ponovo uspostavlja konekciju). 

 

Izvinjavamo se zbog neugodnosti prouzrokovanih ovom situacijom. Intenzivno radimo na sistemskom otklanjnju uzroka smetnji.

 

BH Telecom