BH Telecom | 31.01.2013 08:48

Od 1. marta - Tarifna opcija „Do 200% više“ u stalnoj ponudi mobilnih usluga BH Telecoma


Pretplatnicima BH Mobile paketa: mini 15, midi 30, maxi 50, mega 100, Poseban paket I i Poseban paket II od 1. marta 2013. godine je omogućeno stalno korištenje tarifne opcije „Do 200% više“.


Pretplatnicima BH Mobile paketa: mini 15, midi 30, maxi 50, mega 100, Poseban paket I i Poseban paket II od 1. marta 2013. godine je omogućeno stalno korištenje tarifne opcije „Do 200% više“. Prije isteka ugovora sa obaveznim trajanjem od 12 ili 24 mjeseca, a radi korištenja benefita tarife „Do 200% više“, pretplatnici navedenih paketa BH Mobile usluga mogu produžiti postojeći ugovor na 12 ili 24 mjeseca. Nova prava i obaveze nastupaju samo u okviru ugovorenog perioda korištenja tarifne opcije „Do 200% više“.

 

Ponuda vrijedi izanovepretplatnikenavedenihpaketaBHMobilemreže, ukoliko potpišu ugovor o korištenju BH Mobile usluga na 12 ili 24 mjeseca.

U zavisnosti od perioda na koji potpišu ugovor (12 ili 24 mjeseca), pretplatnici imaju mogućnost korištenja sljedećih POGODNOSTI  tarifne opcije “Do 200% vise”:

 

      -         do 50% niže cijene poziva prema BH Mobile mreži

-         do 50% niže cijene SMS poruka unutar BiH

-         do 50% niže cijene poziva prema fiksnim mrežama unutar BiH

-         do 2 GB uključenog mobilnog Internet saobraćaja.

 

Specifične uslove za pružanje/korištenje  tarifne opcije „Do 200% više“, koji vrijede od 01.03.2013., možete pogledati ovdje.

  Daje više. BH Telecom.

Flash is required!