BH Telecom | 29.02.2012 08:46

Još bolji mobilni Internet u BH Telecomu


Složite svoj paket, surfajte uz najpovoljnije cijene i još više download saobraćaja.


Složite svoj paket, surfajte uz najpovoljnije cijene i još više download saobraćaja.

Sve što vam je potrebno je posebna SIM kartica BH Telecoma, namijenjena isključivo za prenos podataka.

                          

 

Paket

 

 

Mjesečna naknada (KM)

 

 

Cijena 1 MB po iskorištenju saobraćaja uključenog u naknadu 

 

 

mInternet 500 MB

 

 

10,00

 

 

0,02

 

 

mInternet 1GB

 

 

20,00

 

 

0,02

 

 

mInternet 5GB

 

 

30,00

 

 

0,01

 

 

mInternet 10GB

 

 

40,00

 

 

0,01

 

 

mSurf paketi su dodatni paketi mobilnog interneta koji se aktiviraju uz postojeće BH Mobile pakete.

U ponudi BH Telecoma su NOVI, još bolji mSurf paketi sa još nižim cijenama. 

                               

 

Paket

 

 

Mjesečna naknada (KM)

 

 

Cijena 1MB po iskorištenju saobraćaja uključenog u naknadu 

 

 

mSurf Active

 

 

0,00

 

 

0,12

 

 

mSurf 50 MB

 

 

2,50

 

 

0,10

 

 

mSurf 250 MB

 

 

7,50

 

 

0,05

 

 

mSurf 1 GB

 

 

20,00

 

 

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postojećim pretplatnicima mSurf paketa snižene su cijene mjesečne naknade i mobilnog Interneta po iskorištenju saobraćaja  uključenog u iznos mjesečne naknade i to: 

 

                          

 

 Paket

 

 

Mjesečna naknada (KM)

 

 

Cijena 1 MB po iskorištenju saobraćaja uključenog u naknadu 

 

 

mSurf 100 MB

 

 

5,00

 

 

0,05

 

 

mSurf 500 MB

 

 

10,00

 

 

0,02

 

 

mSurf 3GB

 

 

27,00

 

 

0,02

 

 

mSurf 9GB

 

 

36,00

 

 

0,02

 

 

*Obračunska jedinica za paketski prijenos podataka je 10 kB. Cijene u tabeli su bez PDV-a.

 

Postojeći korisnici mSurf paketa (mSurf 100MB, mSurf 500 MB, mSurf 3 GB, mSurf 9 GB), iste će moći koristiti do 01.07.2012. godine, te ako u tom periodu ne promjene paket, bit će prebačeni na mSurf Active. Paket mSurf25 postaje mSurf50, odnosno izvršeno je povećanje uključenog saobraćaja u naknadu.

Svi pretplatnici 5 M paketa BH Mobile u okviru svoje mjesečne naknade već imaju uključeno 10 MB besplatnog mobilnog Internet saobraćaja.

 

Start paketi za Ultra Internet od sada po novoj, nižoj cijeni od 5 KM, sa uključenim kreditom od 5 KM.

Sve što vam je potrebno je Ultra Internet SIM kartica namijenjena isključivo za prijenos podataka i ne može se koristiti za govornu uslugu.

 

                          

 

 Paket

 

 

Jedinica mjere

 

 

Cijena (sa PDV-om)

 

 

UltraNet Start paket

 

 

JEDNOKRATNO

 

 

5 KM

 

 

Cijena prijenosa podataka u BH Mobile mreži

 

(upload / download)

 

 

1 MB

 

 

0,15

 

 

Paketski prijenos podataka u roamingu

 

 

100kB

 

 

1,90

 

 

Slanje SMS poruke prema mrežama unutar BiH

 

Slanje SMS poruke prema mrežama izvan BiH

 

 

po poruci

 

po poruci

 

 

0,06

 

0,16

 

 

Ali to nije sve...za Ultra korisnike cijene mobilnog Internet saobraćaja su znatno povoljnije.

 

                          

 

Paket

 

 

Cijena paketskog prijenosa podataka (1MB/KM) u periodu jakog saobraćaja

 

 

Cijena paketskog prijenosa podataka (1MB/KM) u periodu slabog saobraćaja

 

 

Ultra

 

 

0,68 

 

 

0,34

 

 

Ultra Piši

 

 

0,68 

 

 

0,34

 

 

Ultra Priča

 

 

0,68 

 

 

 

 

0,34

 

 

Ultra Fun

 

 

0,68 

 

 

0,34

 

Cijene su bez PDV-a. Period slabog saobraćaja (za korisnike tarifnih paketa:Ultra,Ultra Piši,Ultra Priča, Ultra Fun) je od 23.00 do 08.00 sati ujutru.

      

 

Ultra Smart

 

 

 

 

 

Prijenos podataka u toku promotivnog/obračunskog perioda:

 

 

 

- do potrošnje od 25 MB

 

 

 

- 25 MB -100 MB 

 

 

 

- 100 MB – 250 MB

 

 

 

- preko 250 MB

 

 

 

 

 

 

Cijena paketskog prijenosa podataka (1MB/KM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

 

 

0,085

 

 

 

0,07

 

 

 

0,06

 

 

 

Cijene su bez PDV-a.

BH Telecom