BH Telecom | 07.02.2012 12:34

SOS kredit


BH Telecom nastoji pružiti pomoć svojim korisnicima u prevazilaženju poteškoća nastalih tokom elementarnih nepogoda u BiH


Kada Vam najviše treba, tu smo uz Vas! 

Dopunite 2 KM, a platite kada budete u prilici.

 

Zbog vanredne situacije u svim dijelovima BiH, kao i stanja elementarne nepogode koje je proglašeno u više općina, od danas, 07.02.2012. godine, aktivirana je posebna usluga BH Telecoma pod nazivom „SOS kredit“ za prepaid/Ultra korisnike BH Mobile mreže.

 

Veliki broj građana nije u mogućnosti kontaktirati službe za pomoć, zbog nedovoljnog iznosa kredita na Ultra računu. U cilju prevazilaženja ovog problema aktivirana je usluga SOS kredit za Ultra korisnike koji nisu u mogućnosti na redovan način dopuniti svoj Ultra račun, te im se na ovaj način omogućava alternativni izvor dopune Ultra kredita putem zaduženja na Ultra računu.

 

Usluga podrazumijeva dodjelu jednokratnog SOS kredita (zaduženja na Ultra računu) u iznosu od 2 KM aktivnom Ultra korisniku, koji, zbog stanja elementarne nepogode u BiH, ne može dopuniti svoj Ultra račun na uobičajen način. 

 

Kako aktivirati SOS kredit

Aktivacija SOS kredita se vrši na zahtjev korisnika, upućivanjem poziva sa broja koji se želi dopuniti na kratki broj 1444 za podršku korisnicima. Preduslov za korištenje SOS kredita je da je pozivalac aktivan korisnik BH Telecoma  posljednjih godinu dana, te da na svom računu posjeduje manje od 0,20 KM.

 

Aplikativne provjere navedenih preduslova će vršiti operateri Help Deska putem dostupnih aplikacija, te dodjeljivati kreditni limit od 2 KM korisnicima koji ispunjavaju sve navedene uslove. Rok važenja SOS kredita je 30 dana. Prilikom izvršenja slijedeće nadopune Ultra računa bit će uračunato negativno stanje, odnosno aktivirano zaduženje i isto će biti umanjeno od iznosa sljedeće nadopune. Akcija SOS kredita traje 60 dana počevši od 07.02.2012. godine.

 

Aktiviranjem ove usluge, BH Telecom nastoji pružiti pomoć svojim korisnicima u prevazilaženju poteškoća nastalih tokom elementarnih nepogoda u BiH.   

Ostalim našim korisnicima su dostupni uobičajeni kanali dopune kao što su mCommerce, lCommerce i Pay4me.