BH Telecom | 30.01.2013 07:57

Od 1. marta - Nova, atraktivna ADSL /xDSL/ ponuda BH Telecoma


Uvažavajući zahtjeve korisnika BH Telecom od 1. marta uvodi unapređenja ADSL ponude na način da se povećaju brzine pristupa Internetu na netFlat paketima i uvodi novi netFlat paket baziran na VDSL tehnologiji, pristupne brzine do 50 Mbps u downloadu.


Uvažavajući zahtjeve korisnika BH Telecom od 1. marta uvodi unapređenja ADSL ponude na način da se povećaju brzine pristupa Internetu na netFlat paketima i uvodi novi netFlat paket baziran na VDSL tehnologiji, pristupne brzine do 50 Mbps u downloadu.

 

Prestrukturirana ponuda netFlat paketa: 

  • za paket netFlat2 – povećanje pristupne brzine sa 2048/256 kbps na 5Mbps/384kbps, uz zadržavanje važeće cijene mjesečne naknade;
  • za paket netFlat4 – povećanje pristupne brzine sa 4096/384 kbps na 10Mbps/512kbps, uz zadržavanje važeće cijene mjesečne naknade;
  • za paket netFlat6 – povećanje pristupne brzine sa 6144/512kbps na 10Mbps/512kbps, uz sniženje  cijene mjesečne naknade;
  • za paket netFlat8 – povećanje pristupne brzine sa 8192/1024kbps na 15/1Mbps, uz sniženje cijene mjesečne naknade;
  • za paket netFlat12 – povećanje pristupne brzine sa 12288/1024kbps na 15/1Mbps, uz sniženje cijene mjesečne naknade; 

 

Planirano povećanje pristupnih brzina BH Telecom će realizirati automatski, tj. bez prethodnog podnošenja zahtjeva od strane korisnika. Realizacija povećanja brzina vršit će se u fazama za pojedine regije na kojima je kompleksnije primjeniti nove pristupne brzine, a o čemu će korisnici na tim lokacijama biti redovno obavještavani putem web stranice BH Telecoma. www.bhtelecom.ba.

 

Sa navednim migracijama postojeći pretplatnici netFlat2 i netFlat4 će ostvariti mogućnost većih pristupnih brzina za istu cijenu mjesečne naknade, dok će postojeći pretplatnici paketa netFlat6, netFlat8 i netFlat12 ostvariti benefit i veće pristupne brzine i niže cijene mjesečne naknade u odnosu na cijenu koju su do sada plaćali.

 

Također, od 1. marta slijedi sniženje cijene mjesečne naknade netFlat Pro paketa, bez izmjena tehničkih karakteristika i sadržaja samog paketa.

 

Prikaz važeće i ponude DSL paketa (sadržaj i cijene mjesečne naknade) koja će se primjenjivati od 1. marta 2013. godine:

Važeća ponuda, koja će biti u primjeni do 1. marta 2013. godine

Nova ponuda, koja će se primjenjivati od 1. marta 2013. godine

Paketi

KM / mjesečno

Paketi

KM / mjesečno

net2G

- pristupna brzina do 2048/256 kbps

- 2 GB download saobraćaja

- neograničen upload        

11,70

net2G

- pristupna brzina do 2048/256 kbps

- 2 GB download saobraćaja

- neograničen upload               

11,70

netFlat2

- pristupna brzina do 2048/256 Kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

19,89

netFlat5

- pristupna brzina do 5 Mbps/384 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

19,89

netFlat4

- pristupna brzina do 4096/384 Kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- G hosting  

29,25

netFlat10

- pristupna brzina do 10 Mbps/512 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- G hosting

29,25

netFlat6

- pristupna brzina do 6144/512 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- G hosting

52,65

netFlat8

- pristupna brzina do 8192/1024 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- BIZ hosting

64,35

netFlat15

- pristupna brzina do 15 Mbps/1024 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- BIZ hosting

43,29

netFlat12

- pristupna brzina do 12288/1024 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- BIZ hosting

81,90

 

 

netFlat50

- pristupna brzina do 50 Mbps/2048 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- BIZ hosting

93,60

netFlatPro

- pristupna brzina do 2048/512 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- od 1 do 14 stalnih javnih IP adresa

- BIZ hosting

175,50

netFlatPro

- pristupna brzina do 2048/512 kbps

- neograničeno korištenje na fer osnovi

- od 1 do 14 stalnih javnih IP adresa

- BIZ hosting

140,40

 

 

Sve cijene su prikazane sa uračunatim PDV-om.