BH Telecom, 1. Aktuelnosti | 31.07.2014 10:57

Samo u BH Telecomu jedinstvena usluga Moj izbor


BIRAJ I KOMBINIRAJ USLUGE PO ŽELJI!

 

Korisnicima BH Telecoma „Moj izbor" omogućava da na različite načine kombiniraju više vrsta usluga koje koriste ili žele koristiti, pri čemu ostvaruju značajan popust uz jedinstveni račun za sve usluge iz paketa.


Usluga „Moj izbor“ korisnicima donosi:

 • potpuno besplatnu govornu komunikaciju između svih mobilnih i fiksnih brojeva/priključaka uvrštenih u korisnikov paket „Moj izbor“ (*na fer osnovi)
 • značajne popuste pri kupovini više vrsta terminalnih uređaja na rate

 • jedan račun za usluge uvrštene u paket „Moj izbor“,  uz besplatno korištenje usluge elektronski račun (e-račun)

 • mogućnost korištenja Ultra Flat Full tarifne opcije sa dodatnim super pogodnostima i drugo.

 
U paket „Moj izbor“ mogu se kombinirati:

 • fiksni telefonski priključak (paketi: Osnovni paket, Senior PLUS paket, ISDN BRA usluga za fizička lica, Flat BH Telecom, Flat BiH) - maksimalno 2 priključka
 • mobilni postpaid priključak (NoLimit paketi) - maksimalno 2 priključka
 • xDSL priključak (paketi: netFlat 5, netFlat 10, netFlat 15, netFlat 25, netFlat 50)
 • multimedijalni paket (paketi: MojaTV Basic, MojaTV BH)

 

Provjerite moguće kombinacije i uštede koje možete ostvariti uz pomoć 

TARIFNOG KALKULATORA za Moj izbor!

 

Također, u bilo koju kombinaciju usluga, odnosno bilo koji željeni paket usluga/priključaka „Moj izbor“ se može uključiti jedan, dva ili tri mobilna prepaid priključka (Ultra Osnovni, Ultra Pričaj, Ultra Piši, Ultra Fun, Ultra Smart) i to po cijeni od samo 3,98 KM mjesečno po jednom Ultra broju/priključku.


Za svaku od kombinacija usluga koje korisnik odabere pri kreiranju svog paketa usluga „Moj izbor“, a u zavisnosti od ukupno uključenih usluga/priključaka, te odabranog perioda obaveznog trajanja ugovornog odnosa na ovu uslugu, 12 ili 24 mjeseca, primjenjuju se i odgovarajući popusti na cijenu korištenja usluga. Popust  može biti do 10%, a ostvaruje se na zbir mjesečnih naknada za pojedinačne usluge/priključke uključene u „Moj izbor“, uz napomenu da se ne primjenjuje na naknadu za prepaid priključke/brojeve uvrštene u paket. Usluga „Moj izbor“ je namijenjena samo fizičkim licima.


Korisnički paket „Moj izbor“ može biti...

 

Kombinacija dvije usluge:

fiksni + mobilni postpaid priključak

- fiksni + xDSL priključak

- fiksni priključak + multimedijalni paket

- mobilni postpaid + xDSL priključak

- mobilni postpaid priključak + multimedijalni paket

- xDSL priključak + multimedijalni paket

3% popusta uz ugovor na 12 mjeseci 

5% popusta uz ugovor na 24 mjeseca

Kombinacija tri usluge:

-  fiksni + mobilni postpaid + xDSL priključak

-  fiksni + mobilni postpaid priključak + multimedijalni paket

-  fiksni + xDSL priključak + multimedijalni paket

-  mobilni postpaid + xDSL priključak + multimedijalni paket

5% popusta uz ugovor na 12 mjeseci 

7% popusta uz ugovor na 24 mjeseca

Kombinacija četiri usluge:

- fiksni + mobilni postpaid + xDSL priključak + multimedijalni paket

8% popusta uz ugovor na 12 mjeseci 

10% popusta uz ugovor na 24 mjeseca

Kombinacija jedne usluge sa mobilnim prepaid priključkom:

fiksni + mobilni prepaid priključak

- mobilni postpaid + mobilni prepaid priključak

3% popusta uz ugovor na 12 mjeseci 

5% popusta uz ugovor na 24 mjeseca

 

                 

 

DODATNA POGODNOST samo za pretplatnike usluge „Moj izbor“

Ultra Flat Full tarifa - za prepaid brojeve uključene u paket!

Osim BESPLATNE govorne komunikacije omogućene pretplatnicima usluge „Moj izbor“ (*na fer osnovi) između svih mobilnih i fiksnih brojeva/priključaka uvrštenih u korisnikov paket,aktiviranjem tarife Ultra Flat Full za prepaid priključke u paketu,  pretplatnici usluge „Moj izbor“ mogu ostvariti i dodatne SUPER POGODNOSTI.

Naime, za cijenu od samo 42,82 KM po broju/priključku mjesečno, prepaid broj (priključak) u paketu „Moj izbor“ ima:

 • neograničeni saobraćaj za pozive prema fiksnoj i mobilnoj mreži BH Telecoma, na fer osnovi*
 • neograničeni SMS saobraćajprema svim mrežama u BiH i

 • 1 GB mobilnog Interneta mjesečno po maksimalnoj brzini do 3,6 Mbps.

 

 

Provjera potrošnje/stanja omogućena je utipkavanjem kodova :

- za SMS poruke: *105*5*1#

- minute: *105*5*2#

- mobilni Internet:*105*5*3#

 

Napominjemo:

 • Sve cijene su izražene sa PDV-om.
 • *Fer osnova podrazumijeva 1.500 besplatnih minuta govornog saobraćaja mjesečno po svakom telefonskom broju/ priključaku uvrštenom u paket „Moj izbor“, koje se mogu iskoristi unutar jedne „Moj izbor“ grupe telefonskih brojeva, bez naplate uspostave poziva. Besplatne minute korisnik ne može koristiti za video-pozive, te pozive prema brojevima za usluge posebne namjene.
 • Obračunska jedinica za govorni saobraćaj iznosi 60 sekundi.

             

Napomena: od 1. septembra 2014. godine iz ponude je povlačena usluga Moja porodica. Postojeći korisnici usluge Moja porodica mogu izvršiti prelazak na uslugu „Moj izbor“, bez plaćanja penala na osnovu prijevremenog raskida ugovornog odnosa, ili nastaviti koristiti uslugu po uslovima i cijenama iz Cjenovnika do isteka perioda obaveznog trajanja ugovornog odnosa. Nakon završetka perioda obaveznog trajanja ugovornog odnosa, postojeći pretplatnici će biti pozvani da odaberu željeni paket usluga BH Telecoma.

 

  

 

Cijene su izražene sa uračunatim PDV-om.