BH Line


  Pitanje br. 3:
  Preselio sam se, ili mi se promijenio broj telefona. Moram li nekome prijaviti spomenutu promjenu?

  Pitanje br. 9:
  Ne radi prezentacija broja pozivaoca na VoIP servisu.

  Pitanje br. 11:
  Šta znači korištenje konekcije na „fer osnovi“?

  Pitanje br. 12:
  Dobio sam previsok račun za ADSL, kako mogu biti siguran da li se radi o zloupotrebi i šta da radim u slučaju iste?

  Pitanje br. 18:
  Kako mogu privremeno isključiti neku od ADSL usluga?