Djelatnost

BH Telecom je vodeći operator u Bosni i Hercegovini sa najvećim tržišnim učešćem na polju pružanja telekomunikacijskih usluga: fiksne, mobilne i Internet mreže.

 

Postojećim kapacitetima na direktnim linkovima omogućava svojim pretplatnicima uslugu međunarodne govorne telefonije automatskim biranjem sa 225 zemalja svijeta. BH Telecom ima 20 direktnih veza sa ino-operatorima, direktne veze sa dva bosansko-hercegovačka operatora, Telekomom Srpske i HT-om Mostar, preko kojih realizuje međunarodni telefonski saobraćaj.

 

Za potrebe realizacije nacionalnog saobraćaja BH Telecom je interkonektovan sa dominatnim operatorima Telekomom Srpske i HT-om Mostar, kao i sa 12 alternativnih operatora.

 

Za potrebe pružanja Internet usluga, BH Telecom je obezbjedio međunarodne Internet kapacitete prema vodećim svjestkim Tier 1 nadprovajderima.

 

BH Telecom je prvi telekom operator iz BiH i regiona, koji je početkom marta 2015.godine zvanično postao dio BIX-a (Budapest Internet Exchange), gdje je ostvario direktni Internet peering sa Google-om s ciljem daljnjeg unaprjeđenja Internet usluga za potrebe korisnika u BiH.

 

BH Telecom kontinuirano sarađuje sa brojnim domaćim i inozemnim kompanijama. Kroz investicione cikluse na godišnjoj razini BH Telecom u Bosni i Hercegovini ugovori i plati nekoliko desetina miliona KM domaćim firmama, dok u inostranstvu kupuje opremu koju ne proizvode domaće kompanije. Višegodišnju dobru poslovnu saradnju ostvaruje sa vodećim svjetskim proizvođačima telekomunikacione opreme, "Ericssonom", "Siemensom", ali i brojnim drugim kompanijama.

 

BH Telecom je svojim korisnicima omogućio kvalitetnu roaming uslugu širom svijeta. Nesmetanu komunikaciju prilikom boravka u inostranstvu korisnici mogu ostvariti u 136 zemalja svijeta, te birati između 315 operatora sa kojima BH Telecom ima sklopljene roaming ugovore.

 

Infrastruktura BH Telecoma je dio globalnog telekomunikacijskog sistema i kao takva bh. građanima i privrednim subjektima omogućava visokokvalitetno korištenje fiksne i mobilne mreže u lokalnom, međumjesnom i međunarodnom saobraćaju, te brojne, različito modelirane pakete usluga i servisa.

 

Članstvo BH Telecoma u međunarodnim telekomunikacionim asocijacijama:

 

ITU - Međunarodna telekomunikaciona unija /

International Telecommunications Union

(Bosna i Hercegovina je članica ITU - a od 1992. godine. JP PTT saobraćaja Bosne i Hercegovine / BH Telecom d .d. Sarajevo je od 1998. godine član dva sektora ITU-a: ITU - T - Sektora za standardizaciju i ITU - D - Sektora za razvoj telekomunikacija.)

 

ETNO- Asocijacija evropskih telekomunikacionih mrežnih operatora / European Telecommunications Networks Operators' Association

 

EUTELSAT Evropska telekomunikaciona satelitska organizacija / EuropeanTelecommunications Satellite Organization

 

INTELSAT Međunarodna telekomunikaciona satelitska organizacija / International Telecommunications Satellite Organization

 

INMARSAT Međunarodna pomorska satelitska organizacija /

International Maritime Satellite Organization

 

NSS - New Sky Satellites

 

 

GSM Association - GSM Asocijacija osnovana  je 1987. god., zastupa zajedničke  interese  preko 800 mobilnih operatora u svijetu, u  više od 220 zemalja.

 

 

ETSI - Evropski institut za strandardizaciju u telekomunikacijama / European Telecommunications Standardization Institute

 

CEPT - Evropska konferencija poštanskih i telekomunikacionih administracija / European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

 

 

English