Obavijesti o provođenju postupaka nabavke

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku...

18.03.2015 10:46

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku...

17.03.2015 13:56

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za...

17.03.2015 09:41

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku...

13.03.2015 14:57

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21. stav (c) Zakona o javnim nabavkama BiH provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja...

12.03.2015 13:04

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za zakup...

12.03.2015 13:00

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za zakup...

12.03.2015 12:59

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za...

12.03.2015 12:17

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku...

12.03.2015 12:16

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4 Zakona o javnim nabavkama, BH Telecom d.d. Sarajevo objavljuje informaciju, da u skladu sa članom 21 stav c Zakona o javnim nabavkama, provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku...

12.03.2015 09:12
Displaying results 1 to 10 out of 77
<< First< Previous1-1011-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Next > Last >>