BH Telecom Donosi na vrata

Poštovani korisnici,

Pred Vama se nalazi korisnički Web portal „Donesi mi na vrata“ koji Vam omogućava da izvršite zasnivanje novog ili produženje postojećeg pretplatničkog odnosa kao i kupovinu terminalne opreme (mobilni/fiksnih/Laptop uređaji) po istom.
Po završetku aplikativnog popunjavanja online obrasca, Vaš Zahtjev se šalje u redovnu prodajnu proceduru, a o čijem toku će Vas blagovremeno obavjestiti prodajno osoblje pripadajuće direkcije BH Telecoma s kojim ćete dogovoriti daljnji postupak realizacije Vašeg Zahtjeva.
Ukoliko Vas niko iz prodajnog odjela BH Telecoma ne kontaktira u roku od 7 radnih dana od dana podnošenja Zahtjeva, molimo Vas da se sa Vašim Zahtjevom obratite na email adresu: prodaja@bhtelecom.ba

Molimo popunite navedena polja i pratite korake

(za slijedeći korak kliknite na dugme "Naprijed", kada dođete do kraja forme pritisnite dugme "Naprijed >>")
Odabir željene akcije

Vi ste :Danas želite: