Nokia 301

301Pregled svih tehničkih detalja uređajaDisplay
(rezolucija / broj boja)
2.4''
Memorija RAM: 64 MB
Baterija
1200 mAh
Rezolucija kamere 3.2 MP
Vrijeme na
čekanju (h)
razgovora (h)
888 h (2G) / 20 h (2G)
3G/UMTS Da
Dimenzije (mm) / Težina (g) 114 x 50 x 12.5 mm, 100.5 g
Platforma OS
Dodatne karakteristike
  • Kamera: 3.2 MP
  • Display: 2.4''
  • SW Platform: Series 40


Napomena:

Zbog mogućih promjena od strane proizvođača ili tehničkih grešaka, BH Telecom ne odgovara za tačnost navedenih podataka.
Pregled dostupnosti uređaja po Direkcijama
Napomena:

Pregled dostupnosti terminalnih uređaja se ažurira jednom u 24 sata. S obzirom da su moguća određena odstupanja preporučujemo da pozovete Vama najbliže prodajno mjesto sa spiska i provjerite tačnost informacije.


Osim preko usluge donesi mi na vrata uređaj se može kupiti i na svim BH Telecom prodajnim mjestima (dostupnost uređaja na nekom prodajnom mjestu zavisi od trenutnih zaliha na tom prodajnom mjestu).
Prikazani tehnički podaci su dobijeni od strane proizvođača uređaja, te zbog mogućih promjena ili ljudskih grešaka,
BH Telecom ne odgovara za tačnost navedenih podataka.

U slučaju da niste pronašli traženi uređaj, molimo vas da izvršite aplikativnu rezervaciju istog na prodajnom mjestu BH Telecoma ili se obratite na mail adresu:   prodaja@bhtelecom.ba.

Raspoloživost po direkcijama

direkcija
detalji
dostupnost
Sarajevo Telecom Centar Hadzici NE
Sarajevo Telecom centar Vogosca NE
Sarajevo Telecom Centar Dobrinja NE
Sarajevo Telecom Centar Ferhadija NE
Sarajevo Telecom Centar Sarajevo City Centar NE
Sarajevo Telecom Centar Ilidza NE
Sarajevo Telecom centar Saraci NE
Sarajevo S alter-Dolac Malta NE
Sarajevo S alter-Obala NE
Sarajevo Telecom centar Obala NE
Sarajevo Telecom centar Markale NE
Tuzla Telecom centar Gradacac NE
Tuzla Telecom centar Barok NE
Tuzla Telecom Centar Orasje NE
Tuzla Telecom Centar Banovici NE
Tuzla Telecom Centar Lukavac NE
Tuzla Telecom Centar Zivinice NE
Tuzla Telecom Centar Kalesija NE
Tuzla S alter-Gradacac NE
Tuzla S alter-Doboj Istok NE
Tuzla S alter-Distrikt Brcko NE
Tuzla S alter-Tuzla2 NE
Tuzla S alter-Tuzla3 NE
Tuzla S alter-Tuzla4 NE
Tuzla S alter-Tuzla5 NE
Tuzla S alter-Tuzla6 NE
Tuzla S alter-Tuzla7 NE
Tuzla S alter-Brcko1 NE
Tuzla S alter-Brcko2 NE
Tuzla S alter-Brcko3 NE
Tuzla S alter-Brcko4 NE
Tuzla S alter-Zivinice NE
Tuzla S alter-Kalesija NE
Tuzla Telecom centar Celic NE
Tuzla Telecom centar Gracanica NE
Tuzla Telecom centar Srebrenik NE
Tuzla Telekom centar Tuzla Slatina DA
Tuzla Telekom centar Tuzla NE
Tuzla S alter-Tuzla1 NE
Tuzla S alter-Gracanica NE
Tuzla S alter-Lukavac NE
Tuzla S alter-Srebrenik NE
Tuzla S alter-Banovici NE
Tuzla S alter-Kladanj NE
Zenica Telecom Centar Dzananovic NE
Zenica Telecom Centar Zepce NE
Zenica Telecom Centar Visoko NE
Zenica S alter-Tesanj NE
Zenica S alter-Doboj Jug NE
Zenica S alter-Zepce NE
Zenica Telecom centar Zenica NE
Zenica S alter-Zenica NE
Zenica Telecom centar Zavidovici NE
Zenica Telecom centar Kakanj NE
Zenica S alter-Visoko NE
Zenica S alter-Vares NE
Zenica S alter-Breza NE
Zenica S alter-Olovo NE
Zenica Telecom centar Maglaj NE
Zenica Telecom centar Tesanj NE
Mostar Telecom centar Stolac NE
Mostar Telecom Centar Mostar III NE
Mostar Telecom Centar Capljina NE
Mostar S alter - Mostar NE
Mostar S alter - Jablanica NE
Mostar Telecom Centar Konjic NE
Mostar S alter - S cipe NE
Mostar Telekom centar Mostar II NE
Mostar Telekom centar Mostar I NE
Bihac Telecom Centar Sanski Most NE
Bihac Telecom Centar Bihac NE
Bihac Telecom Centar Cazin NE
Bihac S alter-Velika Kladusa NE
Bihac Telecom Centar Bosanska Krupa NE
Bihac S alter-Buzim NE
Bihac S alter-Bosanski Petrovac NE
Bihac Telecom Centar Kljuc NE
Bihac S alter-Sanski Most NE
Gorazde Salter-Gorazde NE
Gorazde Telekom centar Gorazde NE
Travnik S alter-D.Vakuf NE
Travnik S alter-G.VAkuf NE
Travnik S alter - Fojnica NE
Travnik Telekom centar Bugojno NE
Travnik Telecom Centar Livno NE
Travnik Telecom Centar Fis Vitez NE
Travnik Telecom Centar Kiseljak NE
Travnik Telecom centar Fojnica NE
Travnik Telecom centar Jajce NE
Travnik S alter-Travnik NE
Travnik Telekom centar Travnik NE
Travnik S alter-Kalibunar NE
Travnik S alter-Bugojno NE
Brcko S alter-Brcko Distrikt1 NE
Brcko S alter-Brcko Distrikt2 NE
Brcko S alter-Brcko Distrikt3 NE
Brcko S alter-Brcko Distrikt4 NE
Brcko Telekom centar Brcko NE
Banja Luka Telecom centar Bijeljina NE
Banja Luka Telecom Centar Janja NE
Banja Luka Telecom Centar Bosanski S amac DA
Banja Luka Telecom Centar Doboj NE
Banja Luka Telekom centar Banja Luka DA
Banja Luka Telecom Centar Srebrenica NE
Banja Luka Telecom Centar Visegrad NE
Kozarac Telecom Centar Kozarac NE
Telecom Centar Derventa NE

Osim kupovine uređaja na prodajnim mjestima BH Telecoma, uređaj se može poručiti putem usluge donesi mi na vrataNapomena:

Prodajne cijene terminalne opreme u Cjenovniku su iskazane u konvertibilnim markama (KM) sa uračunatim PDV-om (iznos rate je iskazan bez PDV-a).


Pregled cijena za Ultra Plus pakete (od 11,64 KM)

mjesečno jednokratno
Postojeći korisnici
(Ultra Plus 2)
11,64 KM 163,35 KM
Novi korisnici
(Ultra Plus 1)
11,99 KM 168,35 KM

Pregled cijena za Postpaid pakete (od - KM)

Iznos mjesečne rate   12 mjeseci 24 mjeseci
Pretplatnički ugovor o obaveznom
trajanju pretplatničkog odnosa
bez obaveznog
trajanja
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
MINI 15 163,35 111,35 7,93 58,35 2,08
MIDI 30 163,35 58,35 4,16 1,00 -
MAXI 50 163,35 1,00 - 1,00 -
MEGA 100 163,35 1,00 - 1,00 -
STUDENT PLUS 1 163,35 128,35 9,14 93,35 3,32
STUDENT PLUS 2 163,35 93,35 6,65 23,35 -
POSEBAN PAKET I 163,35 163,35 11,64 163,35 5,82
POSEBAN PAKET II 163,35 135,35 9,64 107,35 3,82
MOJA TV PREMI 163,35 1,00 - 1,00 -

Napomena:


Korisnici multimedijalnih MojaTV paketa ne mogu realizirati kupovinu asemblirane usluge, ako su pod obaveznim trajanjem ugovornog odnosa po osnovu iznajmljivanja STB-a.
Mobilni uređaji koji imaju definisanu cijenu za "Ultra plus pakete 1 ili 2" mogu se kopovati i preko drugih usluga (računa) BH Telecoma na 12 mjesečnih rata (računa za fiksni telefonski priključak, ADSL, MojaTV i dr.)mControl

Pregled cijena za mControl paket


                   12 mjeseci                   24 mjeseca
Paketi Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
mControl Bez potpisivanja anexa ugovora 163,35 11,64 163,35 5,82
mControl 10 128,35 9,14 93,35 3,32
mControl 20 93,35 6,65 23,35 -
mControl 40 23,35 1,66 1,00 -

NoLimit

Pregled cijena za noLimit paket                   12 mjeseci                   24 mjeseca

nolimit
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog trajanja
ugovornog odnosa
163,35 11,64 163,35 5,82
No Limit M 51,35 3,66 1,00 -
No Limit L 1,00 - 1,00 -
No Limit XL 1,00 - 1,00 -
No Limit XXL 1,00 - 1,00 -

mComplete

Pregled cijena za mComplete paket                   12 mjeseci                   24 mjeseca

mComplete
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog trajanja
ugovornog odnosa
163,35 11,64 163,35 5,82
mComplete 15 paket 100,35 7,15 24,35 -
mComplete 20 paket 79,35 5,65 1,00 -
mComplete 35 paket 1,00 - 1,00 -
mComplete 70 paket 1,00 - 1,00 -
mComplete 85 paket 1,00 - 1,00 -
mComplete 120 paket 1,00 - 1,00 -
Pregled cijena za Postpaid pakete (od - KM)

Iznos mjesečne rate   12 mjeseci 24 mjeseci
Pretplatnički ugovor o
obaveznom trajanju pretplatničkog odnosa
bez obaveznog
trajanja
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
MINI 15 163,35 111,35 7,93 58,35 2,08
MIDI 30 163,35 58,35 4,16 1,00 -
MAXI 50 163,35 1,00 - 1,00 -
MEGA 100 163,35 1,00 - 1,00 -

 

Pregled cijena za Toptim tarifne modele (od - KM)

12 mjeseci 24 mjeseca
Toptim tarifni paket Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
Bez obaveznog
trajanja ugovornog
odnosa
163,35 11,64 163,35 5,82

12 mjeseci 24 mjeseca
Uz obavezno trajanje
ugovornog odnosa
Cijena (KM) Iznos rate Cijena (KM) Iznos rate
TIM + Toptim 15 62,35 4,44 1,00 -
TIM + Toptim 30 9,35 - 1,00 -
TIM + Toptim 50 1,00 - 1,00 -
TIM + Toptim 100 1,00 - 1,00 -
Comfort paket 58,35 4,16 1,00 -
TIM paket
neovisno od
broja priključaka
114,35 8,15 65,35 2,33
Toptim 15 111,35 7,93 58,35 2,08
Toptim 30 58,35 4,16 1,00 -
Toptim 50 1,00 - 1,00 -
Toptim 100 1,00 - 1,00 -

>> više detalja o Toptim tarifnim modelima

Ukoliko želite da saznate dodatne informacije o nekom uređaju ili imate druga pitanja ili komentar, možete popuniti sljedeći upitnik:
Pitajte nas online


Listu pitanja i odgovora možete pronaći na linku Pitanja i odgovori