Mobilno plaćanje (SMS-om)

Brzo, jednostavno, sigurno i besplatno plaćanje BH Telecom računa našim korisnicima je omogućeno pomoću usluge mobilnog plaćanja

 

Uslugu mogu koristiti svi postpaid i prepaid korisnici mobilne mreže BH Telecoma koji imaju otvoren tekući račun u Raiffeisen, Intesa Sanpaolo i NLB banci. SMS-om možete plaćati jedan ili više računa na svoje ili ime drugog korisnika, uz njegovu saglasnost. (npr. roditelji tako mogu plaćati telefonske račune djece ili bilo koje druge osobe).

 

Kako aktivirati uslugu?

 

Aktivacija mobilnog plaćanaja računa se vrši slanjem besplatne SMS poruke na broj 061 11770 sa ključnom riječi REG, brojem reference računa koji se želi plaćati i šifrom banke ( Raiffeisen 161, Intesa 154, NLB 132), odvojeno razmacima:        

 

Npr. : REG 1234567891011 161

 

Ukoliko plaćate više različitih računa, potrebno je da pošalje SMS poruku za svaki račun.

 

Nakon slanja aktivacijske SMS poruke, ako su upisani podaci tačni, korisnik dobija SMS poruku sa referencom računa za koju je prijavljeno plaćanje, te obavijest da može otići u najbližu poslovnicu banke radi zaključenja ugovora o korištenju usluge.

 

Nakon zaključenja ugovora u banci, korisnik se putem SMS poruke obavještava da je usluga aktivirana, za svaki prijavljeni račun posebno. Uz ovu obavijest korisniku se isporučuje i mPIN - šifra koju će koristiti prilikom potvrde plaćanja računa.

Za svaki prijavljeni račun korisnik na kraju obračunskog perioda dobija SMS obavijest o prispjeću računa, sa upisanim podacima:

 

Ime / prezime/ naziv usluge  /šifra usluge* / obračunski period / iznos za uplatu

 

Šifre usluga:

 

Usluga

Šifra usluge

BH Line

BHL

BH Mobile

BHM

Bihnet

BHN

Moja TV

MTV

Moja porodica

MOP

TopInternet

TPI

Jedinsveni račun 

JED