Misija i vizija

 

 

Misija

 

BH Telecom pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi, a u cilju razvoja informatičkog društva.

Poboljšanjem procesa planiranja, tehnološkog razvoja, razvoja organizacije i upravljanja ljudskim resursima kompanija odgovora na izazove tržišta i sve izraženiju konkurenciju. BH Telecom d.d. značajno unaprjeđuje odnose sa korisnicima i kvalitet usluga, i na taj način i dalje ostaje vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini.

___________________________________________________________________

 

Vizija 

 

BH Telecom će ostati vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini koji će stalnim  razvojem novih usluga i kvalitetom istih odgovoriti na zahtjeve tržišta, te udovoljiti potrebama korisnika i više od njihovog očekivanja.

 

 

 

 

 

English